HORKÁ NOVINKA

Zápis ze schůze školské rady, 24. října 2022

Datum a čas konání: 24. 10. 2022 v 16:00
Místo konání: sborovna Gymnázia Břeclav
Přítomní: všichni členové rady kromě Mgr. Mikitkové (omluvena) a Ing. Hotařové (omluvena)
Hosté: Mgr. Eva Krutáková – ředitelka školy
PhDr. Martin Přibáň – zástupce ředitelky školy
Schůzi vedl Mgr. Čestmír Krejčí – předseda Školské rady
Program: 1) Výroční zpráva školy
2) Dotazy a připomínky rodičů
3) Informace o protokolu České školní inspekce
4) Různé
Žádný z přítomných nenavrhl změnu navrhovaného programu

Pokračovat ve čtení

Národní plán obnovy

Obrázek1

Pandemie COVID-19 zasahovala do vzdělávání na našem gymnáziu, stejně jako na ostatních českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvyšuje vzdělanostní nerovnosti. Snížená úroveň vzdělání se přitom může dlouhodobě promítnout do budoucích vzdělávacích aktivit současných žáků. Na tato rizika reaguje Národní plán obnovy, který realizujeme od září 2021. Jedná se o Investici 3.2.3. financovanou Evropskou unií.

Pokračovat ve čtení

Zápis ze schůze školské rady 21. října 2021

Datum a čas konání: 21. 10. 2021 v 16:00
Místo konání: ředitelna Gymnázia Břeclav
Přítomní: všichni členové rady kromě Mgr. Hyčky a Ing. Hotařové
Hosté: Mgr. Eva Krutáková – ředitelka školy
PhDr. Martin Přibáň – zástupce ředitelky školy
Schůzi vedl Mgr. Čestmír Krejčí – předseda Školské rady

Pokračovat ve čtení

Školní řád - změny

Školská rada projednala distanční formou dne 3. 10. 2021 upravené znění Školního řádu Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav a vyjádřila hlasováním souhlas s jeho zněním.

Zápis z hlasování:
Hlasování o aktuálním znění školního řádu elektronickou formou v odpovědi na zaslaný mail (souhlasím - nesouhlasím - zdržel (a) jsem se - případně navrhuji změnu)

Pokračovat ve čtení