Nástroje pro usnadnění přístupu

Školní vzdělávácí program

ŠVP nižší gymnázium

ŠVP vyšší gymnázium

 

Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium po jednotlivých předmětech:

Povinné předměty

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Informační a výpočetní technika
Dějepis
Základy společenských věd
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Estetická výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Svět v souvislostech

Volitelné předměty pro 3. (7.) ročník

Literární seminář  Stručná anotace předmětu  
Konverzace v anglickém jazyce  Stručná anotace předmětu
Konverzace v německém jazyce  Stručná anotace předmětu
Německý jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz Stručná anotace předmětu
Konverzace ve francouzském jazyce Stručná anotace předmětu
Francouzský jazyk pro začátečníky Stručná anotace předmětu
Konverzace v ruském jazyce Stručná anotace předmětu
Ruský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz Stručná anotace předmětu
Španělský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz Stručná anotace předmětu
Matematický seminář   Stručná anotace předmětu
Seminář z informatiky - tvorba webových stránek  + Stručná anotace předmětu
Geopolitika Stručná anotace předmětu
Religionistika Stručná anotace předmětu
JA Studentská firma  Stručná anotace předmětu
Fyzikální experimenty  Stručná anotace předmětuu
Basic Physics  Stručná anotace předmětu
Laboratorní cvičení z chemie   Stručná anotace předmětu
Seminář z biologie  Stručná anotace předmětu
Laboratorní cvičení z biologie   Stručná anotace předmětu
Ekologický seminář   Stručná anotace předmětu
Deskriptivní geometrie, dvouletý kurz   Stručná anotace předmětu
Regionální dějiny I.  Stručná anotace předmětu
Psychologie   Stručná anotace předmětu
Úvod do studia uměleckých oborů   Stručná anotace předmětu   

Společné volitelné předměty pro 3.(7.) a 4.(8.) ročník

Čtením a psaním ke kritickému myšlení  Stručná anotace předmětu
Filmový seminář v českém jazyce Stručná anotace předmětu
Teaching Literacy Through Film  Stručná anotace předmětu
Kulturní seminář ve francouzštině  Stručná anotace předmětu
Písemná a elektronická komunikace  Stručná anotace předmětu
Kompetenční modely žáka  Stručná anotace předmětu
Nová média  Stručná anotace předmětu

Volitelné předměty pro 4. (8.) ročník - čtyřhodinové

Německý jazyk, intenzivní kurz   Stručná anotace předmětu
Ruský jazyk  Stručná anotace předmětu
Francouzský jazyk, intenzivní kurz  Stručná anotace předmětu
Matematický seminář   Stručná anotace předmětu
Informatika   Stručná anotace předmětu
Dějepis   Stručná anotace předmětu
Základy společenských věd   Stručná anotace předmětu
Fyzika   Stručná anotace předmětu
Chemie   Stručná anotace předmětu
Biologie   Stručná anotace předmětu
Zeměpis   Stručná anotace předmětu
Společenskovědní seminář  Stručná anotace předmětu
Deskriptivní geometrie  Stručná anotace předmětu

Volitelné předměty pro 4. (8.) ročník - dvouhodinové

Jazykové praktikum   Stručná anotace předmětu
Literární seminář  Stručná anotace předmětu
Seminář z anglického jazyka   Stručná anotace předmětu
Seminář z německého jazyka   Stručná anotace předmětu
Konverzace v ruském jazyce  Stručná anotace předmětu
Konverzace ve francouzském jazyce  Stručná anotace předmětu
Francouzský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz Stručná anotace předmětu
Španělský jazyk pro začátečníky Stručná anotace předmětu
Seminář z infinitezimálního počtu   Stručná anotace předmětu
Seminář z informatiky   Stručná anotace předmětu
Seminář z dějepisu   Stručná anotace předmětu
Regionální dějiny II.  Stručná anotace předmětu 
Dějiny filozofie  Stručná anotace předmětu
Dnešní svět  Stručná anotace předmětu
Seminář z fyziky   Stručná anotace předmětu
Seminář z fyziky pro přírodovědce   Stručná anotace předmětu
Seminář z chemie   Stručná anotace předmětu
Seminář z biochemie   Stručná anotace předmětu
Seminář z biologie Stručná anotace předmětu
Seminář z biologie pro přírodovědce   Stručná anotace předmětu
Deskriptivní geometrie   Stručná anotace předmětu
Aplikovaná psychologie   Stručná anotace předmětu
Úvod do studia uměleckých oborů, příprava na talentové zkoušky   Stručná anotace předmětu
Finanční gramotnost,  Stručná anotace předmětu

Nepovinné předměty

Sborový zpěv, 2 hodiny týdně
Jazykové praktikum, 1 hodina týdně

 

Jihomoravsky kraj