ÚVOD / ALLGEMEINES AKTUÁLNĚ / AKTUELLES HISTORIE / CHRONIK FOTOGALERIE

 

Rednerwettbewerb
 - řečnická soutěž v německém jazyce pro studenty středních škol
z regionů   Břeclav, Hustopeče a Mikulov 
se koná na Gymnáziu Břeclav
od roku 2000.
V posledních letech se do soutěže zapojují i školy z jiných regionů na Moravě.
 

Jak soutěž probíhá?

Každý soutěžící si připraví 4 -5 minutové vystoupení na předem dané téma, které je pro všechny jednotné a je oznámeno při vyhlášení soutěže. Konkrétní zpracování tohoto tématu je ponecháno na soutěžících, při samotném vystoupení mohou používat i názorné pomůcky (např. obrázky, různé předměty, zpětný projektor...). Po každém připraveném výstupu musí soutěžící reagovat na otázky publika a poroty, která je složena z rodilých mluvčích. Od začátku soutěže se tohoto úkolu každoročně ujímají také studenti z partnerského Gymnázia Laa an der Thaya se svým vyučujícím.

Jazyková stránka vystoupení, případně gramatická správnost jsou pouze jedním  z hodnotících kritérií. Důležitý je obsah, jak řečník umí sdělit své myšlenky, jestli svým projevem dokáže zaujmout posluchače, reagovat na dotazy poroty i publika a přesvědčivě argumentovat. Takto si studenti mohou nejlépe ověřit, nakolik se přiblížili k hlavnímu cíli výuky cizího jazyka, tedy jeho užívání jako nástroje komunikace s ostatními lidmi. Zjištění, že tato komunikace funguje i s rodilými mluvčími, je největším přínosem  bez ohledu na celkové umístění v soutěži.

Soutěž je podporována také Rakouským istitutem Brno a
Goethe-institutem, které každoročně věnují hodnotné ceny pro nejlepší řečníky a jejichž zástupci se každoročně účastní jako členové poroty.

 

 

Rednerwettbewerb
– der für Studenten von Mittelschulen aus den Regionen Břeclav, Hustopeče und Mikulov bestimmt ist, findet am Gymnasium Břeclav seit 2000 statt.
In den letzten Jahren nehmen auch Schulen aus anderen Regionen in Mähren am Wettbewerb teil.

 
Wie sieht der Wettbewerb aus?

Jeder Redner bereitet sich eine 4 – 5 minütige Rede zum Thema, das für alle Teilnehmer gleich ist und das bei der Verkündigung des Wettbewerbs veröffentlicht wird, vor. Dieses Thema bearbeitet jeder Redner selbst, beim Auftritt darf er auch verschiedene Hilfsmittel zur Veranschaulichung einsetzen (z.B. Bilder, Overheadprojektor...) Nach jeder vorbereiteten Rede werden ihm von der Jury, in der Muttersprachler sind, und dem Publikum Fragen zur Rede und zum Thema gestellt.  Vom Anfang an werden die Reden auch von den Schülern und Lehrern unseres Partnergymnasiums Laa an der Thaya bewertet.

Das Wichtigste beim Rednerwettbewerb ist, dass die grammatikalische Richtigkeit nicht im Vordergrund steht. Es geht darum, ob die Redner ihre Ideen mitteilen können und wie sie auf das Publikum wirken. Unabhängig von der Platzierung ist jeder Auftritt ein großes Erfolgserlebnis, der das Selbstbewusstsein aller Teilnehmer stärkt. Die Erkenntnis, dass die Reden verstanden werden und dass man ohne Vorbereitung auch auf von den teilnehmenden Muttersprachlern gestellte Fragen reagieren kann, ist sehr motivierend.

Der Wettbewerb wird auch vom Österreich Institut Brno und vom Goethe-Institut Prag unterstützt, die jedes Jahr tolle Preise für die besten Redner bereitstellen und deren Vertreter am Wettbewerb persönlich als Juroren teilnehmen.

 

 

 

 

INFORMACE   -   KONTAKT  -   INFORMATION

Zdeňka Miklínová   /   e-mail:  mi(zavináč)gbv.cz

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav, PSČ 690 21  /  telefon: 519 326 162