Nástroje pro usnadnění přístupu

Přijímací řízení - aktualizace 26. března

!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE UCHAZEČŮ !!

V úterý 26.3.2024 jsme rozeslali pozvánky k přijímacím zkouškám. Uchazeči, kteří podali přihlášku elektronicky, mají pozvánky v systému DiPSy. Uchazečům, kteří podali papírovou přihlášku nebo hybridní (výpis), byly pozvánky dnes vypraveny Českou poštou.

-------

Sledujte prosím komunikaci na mailové adrese, kterou jste uvedli na přihlášce. Může se zde objevit informace, která bude vyžadovat vaši rychlou reakci. 

Termíny stanovené MŠMT: 

  • Čtyřleté studium: 12. a 15. dubna 2024
  • Osmileté studium: 16. a 17. dubna 2024
  • Náhradní termín: 29. a 30. dubna 2024 

Kritéria přijímacího řízení:

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro čtyřleté studium (obor KKOV 79-41-K/41) naleznete ZDE ve formátu pdf. Přijato bude 60 uchazečů.

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro osmileté studium (obor KKOV 79-41-K/81) naleznete ZDE ve formátu pdf. Přijato bude 30 uchazečů.

Podrobné informace o podávání přihlášek: vstup do rozcestníku  nebo přímo do sekce pro rodiče.

VIDEO: Vyplnění elektronické přihlášky v DiPSy - zákonný zástupce

VIDEO: Vyplnění přihlášky v DiPSy - varianta výpisem

VSTUP DO SYSTÉMU PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK ZDE! 

Zajímavá statistika přijímacího řízení od roku 2018  pro čtyřleté studium ZDE a pro osmileté studium ZDE

Jihomoravsky kraj