Nástroje pro usnadnění přístupu

Eco-biz: Environmentally Friendly Student Enterprise

 logo.jpgEN Co-Funded by the EU_POS.png

Project number: 2022-1-CZ01-KA210-SCH-000084445, Small-scale partnerships in school education

Duration of the project: 1. 9. 2022 - 1. 11. 2023 

Coordinator school: Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace

Partner school: Anderstorpsgymnasiet Skellefteå

 

Project Overview: In partnership with Anderstorpsgymnasiet Skellefteå in Sweden, the Eco-biz project is a dynamic initiative under the Erasmus+ program. The project focuses on fostering a deep understanding of entrepreneurship, sustainability, and their interconnectedness among our students.

Objectives: Our key objectives include sharing expertise in teaching entrepreneurship, exploring the environmental practices of major industries, promoting student business ideas, and facilitating cross-cultural learning experiences.

Collaboration Highlights: The collaboration between Gymnázium Břeclav and Anderstorpsgymnasiet Skellefteå goes beyond theoretical discussions. Twenty students from each school actively participated, engaging in hands-on experiences, industry visits, and virtual exchanges.

Project Outcomes: We're proud to present tangible outcomes, including a trilingual booklet on sustainable entrepreneurship courses, a brochure showcasing project activities, a vibrant promotion stall, a dedicated project webpage, and active social media profiles. Moreover, our students have shared their insights through local newspapers, contributing to the project's broader impact.

Industry Insights: The project provided a unique opportunity for our students to explore major industries like Fosfa a.s. in Břeclav and Northvolt in Skellefteå. These visits offered invaluable insights into the coexistence of industry and ecology, showcasing sustainable practices in action.

Impact on Students: For our students, the Eco-biz project was more than an academic endeavor. It became a platform to enhance language skills, soft skills, and cultural awareness. The project not only empowered them with entrepreneurial knowledge but also instilled a sense of responsibility towards environmental sustainability.

We extend our gratitude to the Erasmus+ program for making this cross-cultural collaboration possible. Special thanks to our dedicated students, teachers, and partner school for their enthusiasm and commitment throughout the project.

Get Involved: Curious about sustainable entrepreneurship? Explore our project results, insights, and achievements on our dedicated project webpage: http://eco-biz.eu

Follow our journey on social media, where we continue to share the ongoing impact of the Eco-biz project: https://www.instagram.com/_ecobiz_/

Project outcomes:

Project brochure

CZ version

ENG version

SWE version

Project video

What does sustainable entrepreneurship mean to you?

Project infographics

Here

Photogalery

A1 activity: project team meeting

A2 activity: exploring entrepreneurship curriculum in Skellefteå

A3 activity: exploring entrepreneurship curriculum in Břeclaventrepreneurship curriculum in Břeclav

A4 activity: dissemination in Skellefteå

A5 activity: dissemination in Břeclav

 

 

Setkávání menšin - moravští Chorvaté a chorvatští Češi

logosbeneficaireserasmusright_cs (kopie).jpg

Základní informace o projektu:

Výzva 2018, výběrové kolo 1 KA2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů, KA229 - School Exchange Partnerships.

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA229-048095_1

Název projektu: Setkávání menšin - moravští Chorvaté a chorvatští Češi

Zkratka projektu: Setkávání menšin. Název projektu v angličtině: Minority Encounters - Moravian Croats and Croatian Czechs

Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Koordinátor: Gymnázium a jazyková škola s právem statní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace

Partnerská škola: Česká základní škola Josefa Růžičky Končenice

 

Publicita projektu

Facebookové stránky projektu

Pořad v Radio Daruvar (placená inzerce)

Článek v časopise Jednota, č. 24/2019 (vydává Orgán svazu Čechů v republice Chorvatsko)

Článek o české prezentaci v Končenici (aktivita C2) ve zpravodaji města Břeclavi "Radnice" (strana 8)

Reportáž z vernisáže výstavy na webu města Břeclavi 3. 9. 2019

Fotogalerie z vernisáže výstavy na facebookovém profilu města Břeclavi 3. 9. 2019

Článek o závěrečné konferenci projektu (aktivita C4) ve zpravodaji města Břeclavi "Radnice" (strana 9)

Výsledky projektu:

Interaktivní mapa (Moravští Chorvaté)

 

Video z aktivity C2 (Gymnázium Břeclav v Chorvatsku) 

Fotogalerie zcela dole ⬇

49742701_581883835589219_7274767618295201792_o.png

Popis projektu:

Smyslem našeho projektu je umožnit žákům nahlédnout do problematiky národnostních menšin na konkrétních živých příkladech a současně jim ukázat mezinárodní, evropský rozměr občanského soužití. Chceme jim rovněž ukázat složitost a krutost moderní historie, resp. to, jak dnes historické, dříve aktuální události ovlivňovaly životy etnických skupin.

Naším partnerem je jedna ze dvou českých škol v chorvatské Slavonii - Češka osnovna škola Josipa Ružičke v Končanici. Region, kde sídlí naše škola, má přitom významné historické vazby na chorvatskou menšinu na Moravě, která zde po staletí žila a dala našemu regionu obecní názvy (Charvátská Nová Ves – dnes součást Břeclavi) a celou řadu vlastních jmen zde žijících lidí. Osudy moravských Chorvatů výrazně ovlivnila druhá světová válka, jejich kompaktní sídla byla zničena a dnes je složitě, ale nadšeně obnovováno obecné povědomí o jejich existenci. Chorvatští Češi prodělali zase nejednu peripetii i v souvislosti s válkami v rámci rozpadu Jugoslávie, nicméně zachovali si svou místní integritu a dnes jejich nositelé udržují kulturní povědomí o české existenci ve Slavonii.

Našim žákům chceme nabídnout možnost studovat, zkoumat a porovnávat osudy chorvatských Čechů a moravských Chorvatů. Chceme jim ukázat, že dějiny Evropy jsou nejen dějinami evropských národů, ale že tyto evropské národy jsou propojeny daleko úžeji, než by se zdálo při pohledu na mapu, znázorňující hranice jednotlivých států. Konkrétněji řečeno, práce na projektu přispěje k poznatkům souvisejícím s brutálním útlakem národnostních menšin v poválečném Československu, zvláště pak po únoru 1948. Výše uvedené vynikne o to více, že bude postaveno do přímého kontrastu s odlišným přístupem k české menšině v Chorvatsku.

Cíle projektu:

- zjištění nových poznatků o okrajové a opomíjené části evropských dějin jako trvale udržitelné přidané hodnoty pro učení se i vzdělávání

- zmapování národopisných odlišností, podobností a vzájemných vlivů českého a chorvatského kulturního prostředí

- setkávání a spolupráce dětí z odlišného kulturně-historického prostředí

- sledování složitostí evropských dějin na základě vztahů národů a národnostních menšin

- přispění k poznání, že soužití více národností na jednom území je nejen možné, ale i prospěšné.

Produkty projektu:

- účastníci projektu zorganizují jednodenní výstavu "PŘED STO LETY NA JIŽNÍ MORAVĚ" v prostoru před budovami svých škol. Výstava bude obsahovat mj. ukázky vytvárných prací, doplněných moravsko-chorvatskou lidovou slovesností. Podklady připraví obě spolupracující školy.

- účastníci projektu připraví dva krátké dokumentární videomateriály zachycující realizovanou česko- chorvatskou spolupráci

- účastníci z břeclavského gymnázia připraví s pomocí dobrovolných odborníků podklady pro interaktivní mapu s turistickým zaměřením, propagující studovaný region, - účastníci z chorvatské základní školy vytvoří jednoduchou skládanou brožuru propagující krajinu, historii a současný život českých Chorvatů.

 

DSC 0200
DSC 0191
IMG 0596
DSC 0420.   OriznoutJPG
50779178 594731540971115 6214024255118508032 O
61948272 2025939827701556 1606829170459934720 O
61913081 2025939441034928 2405448068221632512 O
62255993 2025939431034929 3263755380626292736 O
61768998 2026884680940404 2239971782989709312 O
61982823 2026884777607061 8894696391763296256 O
62004834 2026886030940269 4904831379058982912 O
62035369 2026442674317938 7857511027284377600 O
62040817 2026440920984780 8269338712400199680 O
62448750 2026440440984828 748046117412798464 O
62374142 2026441227651416 6276526968557010944 O
62091563 2026443340984538 552584234536009728 O
62625261 2030262613935944 8571445788582871040 N
62610201 2030262453935960 2728349232862855168 O
70506866 2083519298610275 2613568087303127040 N
64300085 2030263173935888 1251129608321892352 N
62078364 2028202460808626 4506637925890392064 O
62214048 2028202354141970 6894703376701849600 O
62348179 2028201890808683 8931658321966923776 O
62486116 2028202607475278 5968849152287703040 O
62602572 2028202180808654 4906729720244076544 O
64293325 2028201987475340 373233096109064192 O
69630454 2083474478614757 312266606572994560 N
69638896 2083498051945733 1019890613509685248 N
69718639 2083499828612222 3566907924863254528 N
69814158 2083520225276849 2548212622226882560 N
69843973 2083518071943731 9153409858576318464 N
69884252 2083477038614501 1883231820858785792 N
69346979 2086117468350458 2397104419939287040 N
69926384 2086118738350331 4535884991023808512 N
70008471 2086113695017502 1473721429512945664 N
70584162 2083499528612252 545767442832424960 N
70622930 2083479588614246 5359873521868603392 N
69886242 2083499251945613 1296933269870215168 N
70818653 2083483048613900 3805859585722417152 N

logosbeneficaireserasmusright_cs (kopie).jpg

Jihomoravsky kraj