Nástroje pro usnadnění přístupu

Zápis z ustavující schůze školské rady 2021

Datum konání: 7. 9. 2021, 16:00
Místo konání: ředitelna gymnázia v Břeclavi
Přítomní: všichni členové rady osobně, Čestmír Krejčí přes GoogleMeet
host: Mgr. Eva Krutáková – ředitelka školy

Číst dál: Zápis z ustavující schůze školské rady 2021

Informace o studiu na jazykové škole ve školním roce 2023/24

 

Státní jazyková škola organizuje výuku jazyků formou placených odpoledních kurzů. Vyučování probíhá v jazykových učebnách gymnázia.

Jak se stát účastníkem kurzu:

1. Zápis do jazykového kurzu na školní rok 2023/2024 probíhá od července. 

2. Zájemce si vybere kurz v nabídce "Jazykové kurzy", která je k dispozici na stránce https://gbv.cz/web/index.php/jazykovka/jazykove-kurzy

3. Kurzy, do kterých se lze přihlásit, mají aktivní odkaz. Po rozkliknutí příslušného kurzu zjistí cenu (kurzovné) a některé další informace. Na konci dané stránky s informacemi o kurzu je uveden odkaz na přihlášku (viz níže). 

4. Po kliknutí na odkaz "Přihláška" se otevře stránka online přihlašovacího (registračního) systému. Uchazeč vyplní požadované informace, čímž současně vyslovuje souhlas s nakládáním s osobními daty. Tento souhlas stvrdí následně svým podpisem na první lekci, které se zúčastní.

5. Přihlášky pro studenty našeho gymnázia do přípravných kurzů GBV-FCE1 a GBV-FCE2 ke složení mezinárodní zkoušky Cambridge na úrovni B2 (FCE) a GBV-CAE ke složení mezinárodní zkoušky Cambridge na úrovni C1 (CAE) jsou odevzdávány prezenčně do kanceláře školy. Cenu za kurz a učebnici je nutno zaslat na účet číslo: 28430651/0710.  Do zprávy pro příjemce se uvede jméno, příjmení a zkratka příslušného kurzu – GBV-FCE1 a GBV-FCE2 pro úroveň B2 a GBV-CAE pro úroveň C1.    

6. Úhradu kurzovného pro standardní kurzy je nutno provést na stejný účet, jak je uvedeno výše. Ve zprávě pro příjemce musí být rovněž uvedeno jméno přihlášeného a zkratka kurzu, na který se uchazeč zapisuje.

7. Bez uhrazeného kurzovného nebude účast na výuce možná. Vyplnění přihlášky (registrace) samo o sobě nezakládá žádný právní nárok.

8. Škola si vyhrazuje právo neotevřít nabízený kurz z důvodu malého zájmu. V případě, že kurz nebude otevřen, bude kurzovné vráceno v plné výši.


Šablony GBV II.

Jihomoravsky kraj