Nástroje pro usnadnění přístupu

Školní vzdělávácí program

ŠVP nižší gymnázium

ŠVP vyšší gymnázium

 

Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium po jednotlivých předmětech:

Povinné předměty

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Informační a výpočetní technika
Dějepis
Základy společenských věd
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Estetická výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Svět v souvislostech

Volitelné předměty pro 3. (7.) ročník

Literární seminář   + Stručná anotace předmětu  
Anglický jazyk - příprava na zkoušky CAE  + Stručná anotace předmětu
Konverzace v anglickém jazyce  + Stručná anotace předmětu
Německý jazyk, příprava na zkoušky ÖSD + Stručná anotace předmětu
Konverzace v německém jazyce  + Stručná anotace předmětu
Německý jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz 
Konverzace ve francouzském jazyce, stručná anotace předmětu
Francouzský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz  
Konverzace v ruském jazyce + Stručná anotace předmětu
Ruský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz + Stručná anotace předmětu
Španělský jazyk pro začátečníky, dvouletý kurz
Seminář z matematiky  + Stručná anotace předmětu
Seminář z IVT  + Stručná anotace předmětu
Seminář z dějepisu  + Stručná anotace předmětu 
Geopolitika  + Stručná anotace předmětu
Religionistika + Stručná anotace předmětu
Studentská firma   + Stručná anotace předmětu
Fyzikální experimenty  + Stručná anotace předmětuu
Basic Physics - Stručná anotace předmětu
Laboratorní cvičení z chemie  + Stručná anotace předmětu
Seminář z biologie + Stručná anotace předmětu
Laboratorní cvičení z biologie  + Stručná anotace předmětu
Ekologický seminář  + Stručná anotace předmětu
Deskriptivní geometrie, dvouletý kurz  + Stručná anotace předmětu
Psychologie  + Stručná anotace předmětu
Úvod do studia uměleckých oborů   + Stručná anotace předmětu   

Společné volitelné předměty pro 3.(7.) a 4.(8.) ročník

Čtením a psaním ke kritickému myšlení, stručná anotace předmětu
Filmový seminář v českém jazyce, stručná anotace předmětu
Teaching Literacy Through Film, stručná anotace předmětu
Filmový seminář ve francouzštině, stručná anotace předmětu
Písemná a elektronická komunikace, stručná anotace předmětu
Kompetenční modely žáka, stručná anotace předmětu
Nová média, stručná anotace předmětu

Volitelné předměty pro 4. (8.) ročník - čtyřhodinové

Německý jazyk, intenzivní kurz  + Stručná anotace předmětu
Ruský jazyk + Stručná anotace předmětu
Francouzský jazyk, intenzivní kurz  Stručná anotace předmětu
Matematický seminář  + Stručná anotace předmětu
IVT, programování a CAD systémy  + Stručná anotace předmětu
Dějepis, vybrané kapitoly z moderních dějin  + Stručná anotace předmětu
Základy společenských věd  + Stručná anotace předmětu
Fyzika  + Stručná anotace předmětu
Chemie  + Stručná anotace předmětu
Biologie  + Stručná anotace předmětu
Zeměpis  + Stručná anotace předmětu
 

Volitelné předměty pro 4. (8.) ročník - dvouhodinové

Jazykové praktikum  + Stručná anotace předmětu
Literární seminář + Stručná anotace předmětu
Anglický jazyk, seminář
  + Stručná anotace předmětu
Seminář z německého jazyka  + Stručná anotace předmětu
Konverzace v ruském jazyce + Stručná anotace předmětu
Konverzace ve francouzském jazyce, anotace  
Seminář z infinitezimálního počtu  + Stručná anotace předmětu
Seminář z IVT  + Stručná anotace předmětu
Seminář z dějepisu  + Stručná anotace předmětu
Dějiny filozofie, stručná anotace předmětu
Dnešní svět  + Stručná anotace předmětu
Seminář z fyziky  + Stručná anotace předmětu
Seminář z fyziky pro přírodovědce  + Stručná anotace předmětu
Seminář a cvičení z chemie  + Stručná anotace předmětu
Seminář z chemie pro přírodovědce  + Stručná anotace předmětu
Seminář z biologie   + Stručná anotace předmětu
Biologie pro přírodovědce  + Stručná anotace předmětu
Deskriptivní geometrie  + Stručná anotace předmětu
Aplikovaná psychologie  + Stručná anotace předmětu
Úvod do studia uměleckých oborů, příprava na talentové zkoušky  + Stručná anotace předmětu
Finanční gramotnost, stručná anotace předmětu

Nepovinné předměty

Sborový zpěv, 2 hodiny týdně
Jazykové praktikum, 1 hodina týdně

 

Jihomoravsky kraj