HORKÁ NOVINKA

Směrnice dle zákona 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zde je k nahlédnutí směrnice,  zpracovaná podle Pokynu MŠMT č. j. 31479/99-14. 

Zde jsou k nahlédnutí výroční zprávy k poskytování informací za rok 

2016                               2020

2017

2018

2019

Školní vzdělávácí program

ŠVP nižší gymnázium

ŠVP vyšší gymnázium

 

Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium po jednotlivých předmětech:

 

Organizační řád

Zde je uloženo platné znění Organizačního řádu školy ve formátu pdf.  

Zde je uloženo přehledné schéma jako příloha Organizačního řádu školy.