Nástroje pro usnadnění přístupu

Aktuální informace k přijímacímu řízení

(24. května) Ředitelka školy oznamuje, že přijímací řízení bylo ukončeno. Přijato bylo 60 uchazečů na čtyřletý studijní obor, 30 uchazečů na osmiletý studijní obor. 
(11. května) Žádáme zdvořile všechny uchazeče (resp. zákonné zástupce), kteří podali odvolání proti nepřijetí ke studiu a současně již vědí, že nastoupí na jinou školu, aby své odvolání proti nepřijetí na břeclavské gymnázium vzali zpět. Přispějí tak významně k urychlení procesu přijímacího řízení. Vzor pro zpětvzetí odvolání je ZDE

(3. května) Uveřejňujeme výsledkovou listinu přijímacího řízení 2023. Identifikace je možná podle evidenčního čísla přihlášky. Čtyřleté studium ZDE. Osmileté studium ZDE

(2. května) Ve středu 3. května od 7:00 si mohou rodiče a zákonní zástupci v kanceláři školy osobně vyzvednout rozhodnutí ve věci přijímacího řízení. Nezapomeňte prosím občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě přijetí je možno rovnou odevzdat zápisový lístek, nebo v případě nepřijetí vyplněnou žádost o odvolání. Vzor žádosti o odvolání je k dispozici ZDE. Výsledková listina přijímacího řízení bude zveřejněna ve vestibulu školy a na internetové adrese www.gbv.cz ve středu 3. května ve 12:00. Identifikace možná podle evidenčního čísla přihlášky.      

(28. dubna) Upozorňujeme, že detailní informace k přijímacímu řízení, včetně vzoru pro formulář k odvolání proti nepřijetí je k dispozici ZDE. Odkaz na formulář k odvolání je ještě k vyplnění zde .  

(24. dubna) V pátek 28. dubna a v úterý 2. května budou mít zákonní zástupci možnost v době mezi 12. a 14. hodinou nahlédnout do spisu uchazeče. Páteční termín je ovšem bez záruky, že spol. CERMAT do té doby uvolní výsledky zkoušek.

(21. dubna) K přijímacím zkouškám na čtyřletý obor studia se dostavilo všech 112 uchazečů. K přijímacím zkouškám na osmiletý obor studia se ke zkoušce ze 116 přihlášených dostavilo 114 uchazečů o přijetí. Nikdo ale nepožádal o zkoušku v náhradním termínu, náhradní termín tedy vypsán nebude.

(30. března) 28. března byly uchazečům o čtyřleté i osmileté studium odeslány pozvánky k účasti na přijímacích zkouškách. Jejich součástí jsou kromě vlastní pozvánky kritéria přijímacího řízení a doporučení Cermatu k didaktickému testu. Děkujeme, že jste potvrdili přijetí těchto dokumentů. 

Jihomoravsky kraj