HORKÁ NOVINKA

Přijímací řízení 2023

Termíny přijímacích zkoušek v roce 2023: 

Čtyřleté studium: 13. a 14. dubna 2023
Osmileté studium: 17. a 18. dubna 2023

Náhradní termín: 10. a 11. května 2023

Počet přihlášených uchazečů ke čtyřletému studiu: 112
Počet přihlášených uchazečů k osmiletému studiu: 116

Kritéria přijímacího řízení:

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro čtyřleté studium (obor KKOV 79-41-K/41) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Úplné znění kritérií přijímacího řízení pro osmileté studium (obor KKOV 79-41-K/81) naleznete ZDE ve formátu pdf.

Kritéria přijímacího řízení upravená pro uchazeče podle zákona 67/2022 Sb. a podle § 20 zákona 561/2004 Sb., naleznete ZDE ve formátu pdf. 

Další informace

Stránky, informující o různých cvičných testech, které pomohou uchazečům s přípravou, jsou zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Odkaz na školní vzdělávací program gymnázia ZDE..

Učební plány (hodinové dotace jednotlivých předmětů) vycházející z uvedených plánů jsou k dispozici ZDE

Na tomto místě zveřejňujeme zajímavé statistické údaje za posledních pět let o počtech uchazečů, přijatých po ukončení přijímacího řízení a jejich maximálním i minimálním dosaženém skóre celkově i zvláště z matematiky a českého jazyka. 

Kritéria přijímacího řízení upravená pro uchazeče podle zákona 67/2022 Sb., budou k dispozici zde

Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu k vyplnění zde

Přehledné informace o přijímačkách v podobě odpovědí na časté otázky (FAQ):