Nástroje pro usnadnění přístupu

Erasmus+ 2017 končí, další začíná

Erasmus+ 2017 končí, další začíná

Poslední den roku 2018 byl současně posledním dnem našeho projektu, který je součástí evropského programu Erasmus+. Náš projekt se jmenoval Inspirace Evropou a realizovali jsme ho od září 2017. V prosinci jsme dostali potěšující zprávu od Domu zahraničních služeb, že byl naší škole schválen nový projekt, na právě končící navazující - Inspirace Evropou 2. Bude končit v dubnu 2020. Níže si můžete přečíst shrnutí právě skončené aktivity tak, jak jsme ho podali v závěrečné zprávě:

Projekt úspěšně navázal na celou řadu evropských projektů, kterých se naše škola v uplynulém dvacetiletí účastnila.
Realizace projektu se lišila od našich původních představ jen nepatrně, počtem účastníkem a úpravou místa a doby trvání jedné mobility. Mobilit se zúčastnilo šest učitelů, vycestovali na různé studijní programy víceméně podle původního plánu. Dva učitelé se soustředili na aktivity spojené s využitím metody CLIL na kurzech v irském Dublinu, jeden učitel anglického jazyka rozšířil své dovednosti pomocí metodologického kurzu, týkajícího se primárně využití literárně dramatických prvků ve výuce, a tři kolegové vycestovali na strukturované vzdělávací kurzy směřující jednak k rozšíření jejich znalosti o konkrétních školských systémech, jednak se – vzhledem ke své odborné aprobaci – zaměřili na způsob výuky jejich odborných předmětů. Většina těchto aktivit se uskutečnila v Irsku, jedna ve Španělsku a jedna na Islandu. Učitelé, pracující na jednotlivých mobilitách, měli – snad s výjimkou angličtináře – předpokládanou přírodovědnou a matematickou odbornost. Udržení odborné struktury bylo jedním z našich cílů, právě vzhledem ke zvýšenému důrazu na přírodovědné předměty a matematiku.
Projekt jsme připravili ve spolupráci s organizací English Matters, která zajišťovala veškeré naše mobility. Účastníci zorganizovali po svém návratu informativní schůzky pro ostatní učitele, jejichž cílem bylo nejen předat zkušenosti, ale získat nové zájemce pro případné mobility v dalších letech. Současně zahrnuli své poznatky do svých vlastních hodin (maturitní seminář v anglické konverzaci s filmovou tématikou) nebo pracují na přípravě nového předmětu využívajícího metody CLIL ve výuce konkrétních předmětů. Domníváme se, že projekt nejen svým konkrétním zaměřením, ale i svými výstupy, které by se měly projevit v nabídce volitelných předmětů v příštím školním roce, splnil naše očekávání.

Jihomoravsky kraj