Nástroje pro usnadnění přístupu

Školní řád - změny

Školská rada projednala distanční formou dne 3. 10. 2021 upravené znění Školního řádu Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav a vyjádřila hlasováním souhlas s jeho zněním.

Zápis z hlasování:
Hlasování o aktuálním znění školního řádu elektronickou formou v odpovědi na zaslaný mail (souhlasím - nesouhlasím - zdržel (a) jsem se - případně navrhuji změnu)

zástupci pedagogických pracovníků:
Čestmír Krejčí - souhlasím, beze změny znění
Iva Garčicová - souhlasím, beze změny znění
Tomáš Hyčka - souhlasím, beze změny znění
zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů:
Lucie Hotařová - souhlasím, beze změny znění
Slavomír Ruman - souhlasím, beze změny znění
Svetlana Mikitková - souhlasím, beze změny znění
zástupci zřizovatele:
Petr Vlasák - nehlasoval
Richard Zemánek - souhlasím, beze změny znění
Vít Jonáš - souhlasím, beze změny znění

Školní řádu Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav byl dne
3. 10. 2021 schválen 8 členy školské rady, 1 člen se hlasování nezúčastnil.

zpracoval a zapsal Čestmír Krejčí

 

Jihomoravsky kraj