Nástroje pro usnadnění přístupu

Naši partneři

logo: Masarykova univerzita

Naše škola je od roku 2005 partnerskou školou Masarykovy univerzity. Cílem projektu Partnerství ve vzdělávání je rozvoj užší spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice. 
Projekt vytváří prostor pro vzájemnou diskuzi, péči o nadané studenty a také zkvalitnění poradenství při volbě studia.

    

                                                                                                                                                                                                                                            

Břeclavské gymnázium bylo vybráno jako ze tří škol v České republice, které byly v rámci mezinárodního projektu „Školy – partneři budoucnosti“ zařazeny do celosvětové sítě partnerských škol (zkráceně „PASCH“). Smlouvu o partnerství podepsal 17. 9.2008 ředitel školy RNDr. Josef Drobilič 17. září 2008 na Velvyslanectví SRN v Praze.

Jihomoravsky kraj