Nástroje pro usnadnění přístupu

Spolupráce s Českou společností ornitologickou

Dohoda o spolupráci

Naše gymnázium a Česká společnost ornitologická uzavřely dohodu o aktivní spolupráci na mezinárodním projektu „Živé mestá – ochrana vtákov v urbánnom prostredí“.


Studenti se tak podílejí na pilotáži programů věnujících se synantropním druhům ptáků a jejich ochraně, a to nejen v budově školy, blízkém parku či nábřeží Dyje, ale také v terénu v rámci Přírodovědných cvičení v Jedovnici. 

Projekt je zaměřen na ptáky sdílející s lidmi společný životní prostor v jejich sídlech. Jedním z hlavních cílů projektu je šíření osvěty, upozornění na doposud málo známé problémy, například ztrátu zeleně ve městech, kolize ptáků s lidskými aktivitami a úbytek hnízdních příležitostí. Smyslem projektu je mapování cílových druhů ve spolupráci s odborníky a dobrovolníky na obou stranách státní hranice, zjištění početnosti kdysi běžných, ale dnes již vzácných ptačích druhů a jejich praktickou ochranu.

V rámci projektu probíhá aktivní spolupráce se základními a středními školami formou výukových programů, ve kterých se pozornost zaměřuje na vztah člověka a přírody, synantropní druhy ptáků, jak jim lidská činnost škodí nebo naopak může pomáhat. Žáci se tak prakticky sami stanou terénním ornitologem, prozkoumají pestré přírodní prostředí, zjistí zajímavé informace o ptácích z okolí své školy a uvědomí si vztahy člověka s ostatními organismy.
Patrik Král

DSC 4330
DSC 4337
DSC 6032
DSC 6068
DSC 6099
DSC 6102
DSC 6294
DSC 6319
DSC 6372
DSC 6407
IMG 20200917 105843
P1130508
P1130542
P1130552
P1130553

Jihomoravsky kraj