Nástroje pro usnadnění přístupu

Den učitelů

Den učitelů

Den učitelů se slaví v mnoha evropských zemích. Každá si ale toto morální ocenění pedagogické práce připomíná v jiný den, většinou u příležitosti narozenin svých významných učitelů nebo vzniku významných pedagogických děl. U nás je to 28. březen, den výročí narození Jana Ámose Komenského. Ten proslul nejen jako „učitel národů“, ale byl i filozofem evropského významu. 

Možná je dnes více než vhodné připomenout si v této souvislosti jeho prosazování irénismu, tedy snahy o nastolení míru, pokoje a smíření mezi křesťany. Komenského irénismus byl zaměřen proti násilí obecně, proti nevědomosti, nenávisti a lidské krutosti.

Oslavme letošní Den učitelů jinou aktuální připomínkou Komenského filozofie:

„Když někomu můžeš pomoci, učiň to s největší radostí. Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu.“

Přeji všem našim učitelům nejen při této příležitosti hodně síly, elánu, energie a trpělivosti.
Eva Krutáková

Jihomoravsky kraj