Nástroje pro usnadnění přístupu

Gymnázium získalo národní a evropský certifikát kvality

4.A.1

Toto ocenění je udílené každoročně platformou Evropské komise pro komunikaci, rozvoj a spolupráci ve vzdělávání eTwinning. Platforma umožňuje studentům mezinárodní online spolupráci při různých projektech.

Pomáhá rozvíjet digitální gramotnost a tzv. měkké dovednosti a posiluje schopnost vyjadřování v cizím jazyce. Národní a evropské ceny kvality - „Quality Label“ jsou každoročně udělovány projektům, jež splňují náročná kritéria a uspějí v rámci hodnocení tisíců nejen evropských škol, které na platformě eTwinning působí. Ocenění se udílí mj. také za schopnost používat inovativní formy a metody, které mohou sloužit jako příklad dobré praxe pro ostatní vzdělávací instituce. Naše škola, konkrétně paní učitelka Ljuba Stojčeva, získala prestižní národní i evropskou cenu kvality v uplynulých třech letech potřetí. Tentokrát s žáky třídy 4. A za projekt věnovaný internetové bezpečnosti „A Safety Net for Internet Safety“. Spolupracovali při něm se studenty z Turecka, Albánie, Řecka, Litvy, Chorvatska, Polska a Itálie. Doplňme ještě, že toto nejvyšší evropské ocenění svého druhu bylo našemu gymnáziu uděleno jako jedinému v regionu.

 

4A1
4A2
Esafetylogo
Pr1

 

Jihomoravsky kraj