Nástroje pro usnadnění přístupu

Ocenění pro Patrika Krále

20220304 085645

Město Břeclav každoročně ke Dni učitelů oceňuje vynikající učitele břeclavských škol. V loňském roce se slavnostní předání nemohlo ze známých důvodů konat, místostarosta Mgr. Richard Zemánek proto ocenění předával osobně ve školách, v nichž vyznamenaní působí. Diplom pro aktivního, kreativního a inspirujícího pedagoga dostal učitel našeho gymnázia Mgr. Patrik Král.

Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obor biologie, geografie, geologie) u nás působí od roku 2014. Nadšením a zápalem, se kterým učí biologii, stejně jako svou láskou k přírodě motivoval řadu studentů nejen k dalšímu studiu, ale i k účasti v nadstandardních aktivitách a soutěžích. Ve škole pracuje také jako koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tato funkce v jeho podání není vůbec formální, ale je naplněna reálným, smysluplným a užitečným obsahem. Díky Patriku Královi navázalo naše gymnázium spolupráci se Zahradnickou fakultou MENDELU v Lednici v rámci projektu Zahradnictví ze všech stran, VIDA science centrem v Brně nebo Českou ornitologickou společností. Aktivita Patrika Krále je ovšem daleko širší. Je jednatelem studentského sněmu, školním fotografem, a když není ve škole nebo doma, vede na „své“ přírodovědecké fakultě přípravu budoucích učitelů. Patrikovi z celého srdce blahopřejeme.

Jihomoravsky kraj