Nástroje pro usnadnění přístupu

Fulbright asistentka z USA osvěžuje hodiny angličtiny

Katie photo 2.jpg

V letošním školním roce bylo naše gymnázium vybráno jako hostitelská škola americké asistentky do výuky Katie Cowan v rámci stipendijního programu Fulbrightovy komise. Katie pochází z Marylandu a vystudovala učitelství pro základní školy. V loňském roce už získávala zkušenosti jako učitelka během prezenční i online výuky. Pro učitelství má vlohy, v hodinách působí přirozeně a sebevědomě, vše má vždy velmi pečlivě připraveno, ve výuce využívá moderní techniku, videa, prezentace, ale i herní prvky – karty, obrázky a hádanky. Vysokou kvalitu výuky Katie ocenila i koordinátorka Fulbrightovy komise, která naši školu nedávno navštívila. Nešetřila chválou a uvedla, že působení Katie na naší škole je naprosto v souladu s podmínkami stipendijního programu. Velký podíl na tom má zejména Mgr. Veronika Kovaříková, která se o Katie stará jako její mentorka.

Katie vyučuje 19 hodin týdně napříč všemi ročníky, vždy ve spolupráci s učiteli angličtiny, prostřednictvím různých metod co-teachingu. Hodiny jsou zaměřeny na komunikativní aktivity – debaty, dialogy, práci ve dvojicích nebo skupinách; soustředí se hlavně na rozšiřování slovní zásoby, funkčního jazyka a řečových dovedností. Přínosné jsou i prezentace, které studentům opět interaktivně  přibližují život a kulturu USA. Zároveň studenti Katie předávají informace o životním stylu a zvycích v České republice. Pro oživení Katie připravila také zábavné aktivity s tématikou Halloweenu a Vánoc. Žákům primy a sekundy Katie nabízí dvakrát týdně zájmový kroužek English club, kde si žáci hravou formou prohlubují svoje znalosti angličtiny. Jednou týdně se Katie věnuje i některým učitelům. Protože se chce Katie naučit česky, tráví i jedno odpoledne s naší studentkou, kdy probírají základy naší mateřštiny. Katie výborně zpívá, proto pravidelně navštěvuje pěvecký sbor Polyfonia.

Katie je velmi otevřená všem zkušenostem a snaží se velmi aktivně seznámit se všemi aspekty našeho společenského a kulturního života. Za necelé čtyři měsíce toho Katie zvládla opravdu hodně: výlet do Prahy s maturitními ročníky, výjezdní soustředění s Polyfonií, návštěvu tanečních, hokejového zápasu, několikero hodů a vinařských slavností. A není na vše sama: na středních školách ve Valticích a v Mikulově působí další americké stipendistky, se kterými podnikají spoustu věcí. Například pro mentory uspořádaly slavnostní večeři u příležitosti amerického Dne díkuvzdání. Katie také miluje přírodu a turistiku, proto jsme pro ni zorganizovali i výšlap na Pohansko, Pálavu a do Podyjí. Katie dokonce chodí pravidelně sportovat do místní posilovny. Katie i ráda vaří a peče, tak jsme měli možnost ochutnat i některé americké speciality, například dýňový koláč nebo vánoční cukroví.

Katie bude působit na naší škole až do konce letošního školního roku a všichni se těšíme na další spolupráci s ní.

Hana Schubertová

Petr Švec

Jihomoravsky kraj