Nástroje pro usnadnění přístupu

Simulace Evropského parlamentu v Brně

 

245579265_212999364257378_1790332316084836012_n.jpg

Ve čtvrtek 14. a pátek 15. října 2021 se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně uskutečnila Simulace Evropského parlamentu. Jedná se o každoroční událost, které se účastní desítky studentů středních i vysokých škol z celé České republiky. Simulaci pořádá spolek Mladí demokraté za finanční podpory nadace Hannse Seidela a nadace Active Citizens Fund. Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Čtvrtek začal pro účastníky registrací a následnou přednáškou o institucích Evropské unie a jejich rolích v legislativním procesu. Následně proběhlo rozdělení do politických skupin EP, ty si studenti zvolili již předem, stejně jako parlamentní výbory. Ve skupinách se krátce seznámili, probírali body agendy jednotlivých výborů a hledali společný postoj k těmto tématům. Posledním bodem čtvrtečního zasedání bylo samotné jednání výborů. Celkem se simulovaly tři výbory, z toho dva měly připravit pozměňovací návrhy ke skutečným směrnicím, jež jsou v současnosti projednávány na půdě EP, a Výbor pro zahraniční věci (AFET) měl sám připravit rezoluci o porušování lidských práv v některé z třetích zemí. AFET si pro své usnesení zvolil Bělorusko.

Druhý den ráno opět zasedly politické skupiny, aby si ujasnily svůj postup při hlasování na výborech a později na parlamentním plénu. Výbory posléze během zhruba hodiny projednaly finální znění dokumentů a hlasovaly o něm. Na plénu proběhla podrobná rozprava ke každému ze tří bodů. Politická uskupení měla dle své velikosti stanovený maximální možný čas na projev na plénu, jež mohli rozdělit mezi své poslance. Po zvážení všech vyřčených argumentů a poslední debatě frakcí přišlo na pořad schůze závěrečné hlasování. Až na rezoluci zahraničního výboru, jež byla zamítnuta, byly všechny body agendy nadpoloviční většinou schváleny. Následně proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších účastníků. Ti vyhráli knižní ceny a poznávací zájezd do Bruselu nebo Štrasburku s návštěvou Evropského parlamentu.

Mezi těmi nejlepšími se umístil i student maturitního ročníku našeho Gymnázia, Marek Štefka, který si organizátory získal především svým plamenným projevem na plénu, jímž přispěl k zamítnutí rezoluce AFET. Simulaci vnímá Marek jako velmi přínosnou. Dle něj mu pomohla zlepšit se v komunikačních a argumentačních dovednostech, dala mu možnost vyzkoušet si politická jednání a přinesla mu mnoho přátel s podobnými zájmy. Sám se už nemůže dočkat zájezdu, jenž by se měl uskutečnit na jaře příštího roku.

248589935_414838740037162_8931267304224588653_n.jpg

Jihomoravsky kraj