Nástroje pro usnadnění přístupu

Získali jsme Národní a evropský certifikát kvality

etw4

Mezinárodní projekt, který prohlubuje znalosti cizího jazyka, rozvíjí tzv. měkké dovednosti, spojuje různé předměty, připravuje na reálný život a odehrává se v bezpečném internetovém prostředí? My víme, jak na to. Naše gymnázium je eTwinningovou školou. To znamená, že jsme inovativní, umíme učit prostřednictvím digitálních technologií a dokážeme se porovnávat s ostatními školami v Evropě a být příkladem dobré praxe.


V minulém školním roce jsme v rámci distanční výuky nezaháleli a byli aktivní také na eTwinningové platformě, která sdružuje školy v rámci EU a z dalších zemí světa. Naše gymnázium uskutečnilo několik mezinárodních projektů, jeden z nich s názvem „A Safety Net for Internet Safety“ získal českou národní cenu za rok 2021 a nedávno také evropskou cenu Quality label.
V tomto projektu skupina z nynější 4.A pod vedením své učitelky angličtiny Mgr. Ljuby Stojčevy, PhD., připravovala a řešila různé úkoly. Naši žáci měli možnost se pravidelně setkávat online se svými vrstevníky z Řecka, Turecka, Německa, Polska, Litvy, Itálie, Jordánska, Chorvatska a Albánie. Představovali sebe, svoji školu a město, Českou republiku, hráli spolu online hru Kahoot!, dělali kvízy znalostí jednotlivých zemí.
Během distančních a těch několika realizovaných prezenčních hodin jsme diskutovali o filmu Sociální dilema, v rámci tématu o digitální bezpečnosti mladistvých jsme řešili např. otázku „Jak rozpoznat falešné zprávy“. Postupně jsme se seznamovali s různými druhy nebezpečí, které číhají na školáky na internetu, a hledali cesty, jak jim čelit. Pozvali jsme i školní psycholožku Moniku Válkovou na online hodinu a probírali závislosti mladých lidí na internetu a kde v takové situaci hledat pomoc. Použili jsme při zpracování témat 12 nových digitálních nástrojů a aplikací. Součástí naší práce bylo i společné vypracování komiksů na jednotlivá témata počítačové bezpečnosti, ze kterých jsme pak s partnery z jednotlivých krajin udělali společný video návod v angličtině pro všechny školáky ve světě. Ten je dostupný na youtube, link zde: Internet Safety Guide for Teens - YouTube. Odkaz na náš blog najdete zde: SAFETY NET FOR INTERNET SAFETY.
Takovým způsobem si žáci ze 4.A třídy nenásilnou a hravou formou nastudovali nejen anglické výrazy spojené s informačními technologiemi, ale prohlubovali své vědomosti o digitálním světě a učili se, jak se v něm pohybovat suverénně a bezpečně. Velkým přínosem byla i práce ve skupinách, kde si žáci nižšího gymnázia poprvé vyzkoušeli mezinárodní spolupráci, rozdělení úkolů, snažili se o vzájemnou podporu a působit jako tým. Národní a evropské nejvyšší ocenění kvality práce žáků a jejich učitelky bylo příjemným bonusem této projektové spolupráce.
Na našem gymnáziu již máme bohaté zkušenosti s podobnou formou inovativní výuky. Momentálně na škole běží sedm mezinárodních projektů. Platforma eTwinning nabízí možnost propojení projektů s programem Erasmus+, jinými slovy, propojuje virtuální spolupráci s příležitostí cestovat a vyzkoušet si ji „naživo“. Během posledních tří let byla za svoji práci učitelka Ljuba Stojčeva oceněna několikrát – získala dvakrát národní cenu a další projekty pod jejím vedením obdržely dokonce třikrát evropskou cenu kvality. Jsme pyšní, že tohle vysoké ocenění nám bylo uděleno jako jedinému gymnáziu v regionu. Komunikace s vrstevníky z jiných zemí, inovativní výukové metody, zajímavá aktuální témata se v mezinárodních projektech prolínají a obohacují hodiny nejen cizího jazyka na naší škole, ale podporují také přípravu žáků v rámci ostatních předmětů a použití moderních digitálních technologi.               (Ljuba Stojanova-Stojčeva)

etw2

Jihomoravsky kraj