Nástroje pro usnadnění přístupu

Návštěva Terezína

terezín

5. října 2021 třída 4 .A společně s pedagogickým doprovodem navštívila Památník Terezín. Během dopoledne se žáci zúčastnili úvodní přednášky, jejíž tématem byla diskriminace a pronásledování Židů od roku 1933, funkce ghetta.

Zhlédli také film s židovskou tématikou. Po krátké přestávce následovala prohlídka bývalého ghetta, Muzea ghetta a Magdeburských kasáren, márnice, obřadní síně, kolumbária, krematoria a hřbitova. V odpoledních hodinách si všichni prošli s průvodkyní Malou pevnost, bývalou věznici gestapa a Muzeum Malé pevnosti.
Po náročném dnu, který pro některé začínal kolem čtvrté hodiny ranní, autobus se všemi zamířil zpět do Břeclavi. Dle ohlasu se vzdělávací seminář moc líbil.

Jihomoravsky kraj