Nástroje pro usnadnění přístupu

Projektový den tercie

foto 1

Ve spolupráci s lektory Akademie mladých vědců z Brna jsme pro žáky tercie připravili školní projektový den pod názvem „Dopravní stroje“. Program byl koncipován na 4 vyučovací hodiny. V první z nich, byli žáci seznámeni s dopravními stroji a jejich principy. Dozvěděli se o rozdělení dopravních strojů a formou diskuse debatovali o jejich fyzikální konstrukci a využití v praxi.

Pro další praktickou činnost byly vybrány ke konstrukci modely věžového jeřábu a helikoptéry. Třída se rozdělila na 2 stejně velké skupiny do dvou učeben, aby žáci mohli pracovat ve dvojicích se stavebnicemi. Po hodinové práci se potom obě skupiny ve svých činnostech v učebnách prohodily.

Jedna skupina pracovala se stavebnicí Lego Education Jednoduché a hnané stroje, kde po seznámení dětí s obsahem stavebnice pod vedení lektora a vyučujícího, sestavovala dvojice žáků podle pracovních návodů model věžového jeřábu. Po jeho konstrukci žáci intuitivně zkoumali funkcionalitu modelu a fyzikální aplikace jednoduchých strojů použitých v konstrukci jeřábu. Ti zručnější zvládli sestavit další objekt k přenášení z kostiček LEGA a pomáhali spolu s lektorem a vyučujícím se stavbou ostatním dvojicím, které ještě nebyly hotovy.
Druhá skupina pracovala se stavebním setem Lego WeDo 2.0 na konstrukci helikoptéry. Žáci byli rozděleni do dvojic a každá dvojice obdržela svůj tablet a stavebnici. Nejprve si žáci ukázali jednotlivé speciální komponenty stavebnice a jednotku SmartHub. Lektor následně vysvětlil spojení tabletu a LEGO stavby tak, aby se dala programovat a ovládat. S podporou lektora a vyučujícího sestavili všichni žáci své modely a intuitivně je naprogramovali. Rychlejší skupiny žáků upgradovaly design modelu, vymýšlely a naprogramovaly další činnosti, které helikoptéra mohla vykonávat. Žáci si ve skupinkách vyměňovali své postřehy a nápady z konstrukcí a programování a sdíleli je s okolními skupinami.

Po ukončení práce obou skupin a pečlivém úklidu všech stavebnic, se obě skupiny spojily v poslední projektové hodině ke společné činnosti. Žáci poté obdrželi pracovní listy, ve kterých vyplňovali úkoly spojené s principy jednoduchých strojů použitých ve zvolených konstrukčních modelech. Vytvořily se dvě skupiny a po spolupráci žáků v těchto skupinách, žáci prezentovali své postřehy a zkušenosti získané při aktivitách během projektového dne. Tak získali vyučující i lektoři rychlou zpětnou vazbu o průběhu projektového dne.

Projektový den přispěl názorným a praktickým způsobem žákům k upevnění znalostí učiva z fyziky a informatiky, rozvíjel kritické myšlení, estetickou výchovu, spolupráci mezi žáky a manuální zručnost žáků.
Čestmír Krejčí

foto 2                   foto 3                     foto 4.                      foto 5

 

Jihomoravsky kraj