Nástroje pro usnadnění přístupu

Rodilá mluvčí ve výuce angličtiny

pic liblice

Máme radost, že po loňském odkladu programu Fulbrightovy komise můžeme přivítat americkou stipendistku Katherine Cowan B.S. Na břeclavském gymnáziu bude působit jako asistentka ve výuce anglického jazyka po dobu školního roku 2021/2022.


S tím, jak funguje české školství a jak vypadá výuka na našich školách, byla seznámena na úvodním semináři na zámku v Liblicích ve dnech 22. - 26. srpna. Zde se setkalo všech 33 amerických stipendistů, kteří budou v rámci programu Fulbrightovy komise působit po celé České republice se svými českými mentory.Ms. Cowan bude spolupracovat se všemi vyučujícími jak na nižším, tak vyšším stupni naší školy. Z kapacitních důvodů není možné, aby se mohla podílet na výuce ve všech jazykových skupinách, proto doufáme, že studenti využijí k setkání s Miss Katie i čas mimo vyučování.Někteří si už role průvodců vyzkoušeli minulý týden a provedli naši novou kolegyni Břeclaví, prošli Pohansko a také už zvládli navštívit lednický zámek. Kromě toho, že to je beze sporu příjemný start do nového školního roku, jedná se rovněž o příležitost dovědět se navzájem mnohé o odlišném životním stylu, zvycích a v neposlední řadě komunikovat s rodilou mluvčí.

Přejeme jak Ms. Katie, tak našim studentům a kolegům pohodový školní rok.
Za předmětovou komisi anglického jazyka Veronika Kovaříková

Jihomoravsky kraj