Nástroje pro usnadnění přístupu

Ohlédnutí za minulým školním rokem

foto2.jpg

Poslední den minulého školního roku dostali někteří žáci 4. A k vysvědčení i certifikáty za mezinárodní zkoušky Fit in Deutsch 1, které jim předala ředitelka školy.

Po delší odmlce způsobené více než rok trvající nepříznivou epidemiologickou situací se šestnáct kvartánů přihlásilo ke své první mezinárodní zkoušce z němčiny. Přes ztížené podmínky dané téměř celoroční distanční výukou dosáhli výborných výsledků, které jsou pro ně určitě povzbuzením do dalších let a důkazem, že němčina, stejně jako další předměty, se dají zvládnout i v nestandardních podmínkách, když je vůle a chuť učit se něco nového.

V hodinách němčiny k tomu určitě pomohla i pravidelná komunikace s rodilou mluvčí Amelie, která po celý rok vykonávala na Gymnáziu Břeclav dobrovolnickou službu a aktivně se účastnila hodin online i prezenčních, a dokonce i školního výletu s kvartou a primou.

Hodně úspěchů v novém školním roce!

Zdeňka Miklínová

Jihomoravsky kraj