Nástroje pro usnadnění přístupu

Pomáháme, aby byl svět zelenější

Snímek obrazovky 2021-03-21 v 13.08.34.png

Díky sběru baterií, který celoročně probíhá na naší škole, pomáháme, aby byl svět zelenější. 

Tento sběr umožňuje, aby tyto baterie neskončily na skládkách, kde by se z nich uvolňovaly škodlivé látky znečišťující ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Z vybraných baterií jsou prostřednictvím recyklace získány kovonosné suroviny a tím se šetří zdroje nerostných surovin.

Důkazem naší snahy je, že naše škola získala osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2020. Je na něm uvedeno množství odevzdaných baterií a zároveň přepočet na kovonosné suroviny, které jsme z nich získali recyklací. Díky tomu nemusely být tyto suroviny těženy v přírodě. Naše zdroje jsou omezené a každá taková úspora má velký význam.

Naším společným cílem bude množství odevzdaných baterií neustále navyšovat. Má to smysl!

Patrik Král

Jihomoravsky kraj