Nástroje pro usnadnění přístupu

Live Classes, angličtina online s BBC

IMG_20201210_071304.jpg

Letos v listopadu se žáci druhých a třetích ročníků zúčastnili unikátního projektu „Live Classes" (hodiny naživo), který organizuje nakladatelství Pearson ve spolupráci s BBC. Jedná se o hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím, ve které jsou připojeny třídy a žáci z celého světa přes internet. Lekce jsou rozděleny do jednotlivých jazykových úrovní a témat vhodných pro danou věkovou kategorii. 

Tentokrát se studenti p. učitelky Zikové účastnili hodiny s názvem „Young entrepreneurs“ (mladí podnikatelé). Studenti oceňovali především téma, kdy podnikateli byli mladí lidé přibližně jejich věku. Forma a metodika online výuky byla studenty hodnocena kladně, také vzhledem ke skutečnosti, že tímto způsobem jsou již v současné situaci zvyklí pracovat běžně. Studenti vysoce hodnotili vedení hodiny rodilým mluvčím, který vhodně využíval možností prostředí Zoom v kombinaci s dalšími aplikacemi. Ve výsledku nikdo ze studentů nelitoval času, který věnoval přípravě a posléze vlastní online hodině nad rámec běžné výuky a tuto zkušenost by doporučil i svým spolužákům. Nutno také zdůraznit, že „Live Classes“ proběhly v odpoledních hodinách a trvaly celých 60 minut.

Tento projekt probíhá opakovaně v období celého školního roku. Z naší školy se do tohoto projektu pravidelně zapojují také studenti p. učitelky Stojčevy.

Ing., Mgr. Veronika Ziková

Jihomoravsky kraj