Nástroje pro usnadnění přístupu

Zpráva z prázdninového Erasmu

Zpráva z prázdninového Erasmu

Účastnil jsem se metodologického kurzu zaměřeného na výuku prostřednictvím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Jedná se o výuku školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, neboli daný cizí jazyk zde není cílem, nýbrž prostředkem.


Získávali jsme teoretické základy: v některých oblastech jsem měl již na co navazovat (Bloomova taxonomie výukových cílů), některé věci pro mě byly objevné, např. rozlišování mezi BICS (základní mezilidskou komunikační dovedností) a CALP (kognitivní znalostí akademického jazyka). Pro úspěch metody CLIL je klíčový rozvoj té druhé, jakéhosi „akademického jazyka“. Výuka by byla nezáživná bez zahrnutí aktivit a praktických činností.
Dalším směrem, kterým kurz probíhal, bylo zapojení moderních technologií. Paleta nabízených aplikací a dalších online nástrojů byla opravdu široká, až závratně. Bude vyžadovat hodně času k jejich poznání, vyhodnocení přínosů a využití v učitelské praxi. Jako jednoznačně prospěšnou musím hodnotit možnost vyzkoušení aplikací na vlastní kůži, např. aplikace SeeSaw přímo v dublinských ulicích či Národním muzeu. S velkým úspěchem se setkaly i aplikace Quizlet a Plickers. Není možné učit bez hodnocení, proto i výuka zaměřená na různé typy hodnocení a rovněž seznámení s irským vzdělávacím systémem patřily k inspirativním částem kurzu.
Co říci závěrem? Jednalo se moji první zkušenost s touto formu dalšího vzdělávání učitelů a rozhodně jsem jak osobně, tak profesně velmi získal: motivaci, intelektuální zdroje, nástroje a kontakty. Budu z toho v budoucnu čerpat a doufám, že mi tento program umožní stát se lepším učitelem.

svec fotka

Jihomoravsky kraj