Nástroje pro usnadnění přístupu

Naše e-Twinningové projekty ve školním roce 2020/2021

etsk.jpg

V této nelehké, zmatené a nejisté době, mezinárodní spolupráce neztrácí svůj význam, naopak, e-Twinningové projekty jsou  skvělou podporou a obohacením distanční výuky. Díky možnosti seznámit se s vrstevníky z různých krajin světa, vyměňovat navzájem myšlenky a realizovat nápady, naši studenti dostávají příležitost rozvíjet své dovednosti potřebné pro život ve 21. století, rozšiřovat vědomosti o světovém dění nebo poznatky z oblasti vědy a technologií. Zároveň se obohacuje slovní zásoba žáků a jejich  vyjadřovací schopnosti v cizím jazyce.

Tento školní rok na našem gymnáziu probíhají 3 mezinárodní eTwinningové projekty. První skupina ze 3.A, pod mým vedením,  bude řešit problémy internetové bezpečnosti spolu s žáky z Itálie, Německa, Polska, Turecka, Jordánska, Chorvatska, Řecka a Albánie. Další skupina studentů z 1.C, 1.D a 5.A se bude zabývat vědou. Jejich projekt nese název How it works in life a budou spolupracovat se školami z Lotyšska, Rumunska, Polska, Maďarska, Turecka. Itálie, Norska a Litvy,  Doménou třetího projektu bude kulturní různorodost. V něm mí žáci z 2.C a 2.D se seznámí s životem mladých lidí z Malty, Tuniska, Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Maďarska, Itálie, Jordánska, Litvy, Polska, Švédska, Portugalska, Belgie, Řecka, Rakouska, Turecka, Slovenska, Finska, Rumunska, Bulharska, Velké Británie, Gruzie, Francie, Německa, Libanonu, Estonska a Irska. Tento projekt má název Global tour bus.

Jako e-Twinningová škola, naše gymnázium se účastní života mezinárodního společenství škol. Velice podnětné v tomto směru byly konference e-Twinningových škol a Evropská konference e-Twinningu. Výstupy si můžete prohlédnout zde: https://www.canva.com/design/DAEJz-6zCB4/Z6-9I8jPBgAZrO1wFvQbzQ/view?utm_content=DAEJz-6zCB4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1

V roce 2018 jeden z našich projektů byl úspěšný v mezinárodním měřítku a dostal evropský certifikát kvality. Loni další náš projekt získal národní a evropský certifikát kvality a byl dokonce uveden jako příklad dobré praxe v brožuře  Domu zahraniční spolupráce s názvem Ekologie. Na práci mých nynějších maturantů na projektu Is it already too late? se můžete podívat zde: https://www.etwinning.cz/wp-content/uploads/2020/09/Ekologie_in_eTwinning.pdf?fbclid=IwAR2LQywkepU3iY3h-0-bo9yFuUcOM8TJ4nPSjUaQAjuyOIZcwsuoizcR_6w.

Mgr. Ljuba Stojanova-Stojčeva, PhD.

Jihomoravsky kraj