HORKÁ NOVINKA

Úhrada poplatku za adaptační kurz 2020

Žádáme rodiče studentů prvních ročníků, kteří se účastní adaptačního kurzu, aby během měsíce září uhradili částku 2.800,– Kč na účet společnosti GENA-G, o. p. s. číslo: 2000747074/2010, pro lepší identifikaci napište do zprávy pro příjemce jméno žáka a jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte bez čísel za lomítkem (např.: 915520).