Nástroje pro usnadnění přístupu

Za Evou Trubačovou

Dnešní poněkud zvláštní doba přináší hodně neveselých zpráv. Mimo tuto kategorii se ovšem řadí zprávy, sdělující něco absolutního a nevratného. K nim patří bezesporu ta o úmrtí naší kolegyně a v mnoha případech i kamarádky, paní profesorky RNDr. Evy Trubačové. 
Po studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci začala v roce 1973 na našem gymnáziu učit biologii a tělocvik. Škole zůstala věrná po celou dobu své profesní dráhy, tedy více než čtyřicet let.

K maturitě přivedla jako třídní profesorka celkem šest tříd studentů. Svou stopu ovšem zanechala v jejich srdcích a myslích nejen díky svým odborným kvalitám. Dávala jim totiž kromě vzdělání i svůj nenapodobitelný smysl pro humor. Mnoho absolventů si ji také bude pamatovat v souvislosti s tradičními školními plesy, pro které pravidelně připravovala slavnostní polonézu. Vždycky na ni budeme vzpomínat i my, její kolegové. Ať už v souvislosti se sportovními akcemi, společenskými událostmi, nebo jen s „obyčejným“ každodenním potkáváním ve škole. Nemohu si nakonec odpustit malou osobní vzpomínku, malou asociaci. Ráda hrála na kytaru a zpívala písničku skupiny Fleret „Zafúkané“, mimochodem mou oblíbenou. Kdykoli ji uslyším, její melodie mi Evu připomene. Čest její památce.

Za kolektiv břeclavského gymnázia Mgr. Eva Krutáková

parte

Jihomoravsky kraj