Nástroje pro usnadnění přístupu

Blahopřejeme

Blahopřejeme

V nejvyšší kategorii Fyzikální olympiády - kategorie A pro maturanty - naši školu velmi úspěšně reprezentovali studenti septimy David Kamenský a Tomáš Vítek. I přesto, že letos navštěvují teprve třetí ročník, se jim podařilo uspět v krajském kole (3. a 5. místo) a postoupit do republikového finále soutěže. Ta vyvrcholila v posledním únorovém týdnu ve Slaném u Kladna.

Do celostátního klání bylo letos pozváno pouze 42 soutěžících z celé republiky, kteří překročili nastavenou bodovou hranici pro postup. Za zmínku stojí také to, že jižní Morava přispěla do celostátního kola hned 10 soutěžícími. Oba naši studenti se opět stali úspěšnými řešiteli (16. a 23. místo) a zaslouží uznání jak za předvedený výkon, tak i za vzornou celoroční přípravu zahrnující samostudium náročných oblastí fyziky.

Jihomoravsky kraj