Nástroje pro usnadnění přístupu

Počty přihlášených uchazečů k přijímacímu řízení v roce 2020

Počty přihlášených uchazečů k přijímacímu řízení v roce 2020

Čtyřletý obor (KKOV 79-41-K/41): 134 žáků

Osmiletý obor (KKOV 79-41-K/81): 125 žáků

Všem uchazečům bude zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám poštou. 

Jihomoravsky kraj