Nástroje pro usnadnění přístupu

Vědci a odborníci na Gymnáziu

IMG_KP.jpg

Rozšířit studentům obzor a obohatit výuku chodí do ekologického semináře v průběhu celého roku vědci a odborníci mnoha oblastí. Díky úzké spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Lednici nás navštívil prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. s velmi zajímavou přednáškou o mykorhize doplněnou mikroskopováním, které mohli studenti pozorovat díky mobilní aplikaci na svých telefonech přímo v lavici.

O krizi klimatu – tématu nadmíru aktuálním - přednášel v aule RNDr. Erik Schwarzbach,Dr. agr. habil. Na téže místě pak také paní Věra Šilerová (koordinátorka náboru Českého národního registru dárců dřeně) vysvětlovala úskalí transplantace kostní dřeně a nabídla možnost se zapsat mezi dárce, čehož někteří také využili. Z přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity dorazil doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D., který se věnoval dalšímu vysoce aktuálnímu tématu: koronaviru a jeho rychlosti šíření v populaci, dále pak problematice invazních rostlin. V rámci programu Ekofilm přijel přednášet o příčinách nedostatku vody v krajině Jan Blažek, o tajemném životě obojživelníků pak vyprávěl Ing. et Ing. Filip Šálek. Přednáška tiskové mluvčí Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, por. Mgr. Lady Temňákové studenty obzvláště zaujala svým obsahem – pašováním zboží, drog, objednávkou zboží z Číny a skrytých hrozeb internetu. Trojice odborníků na klima - prof. Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, doc. Pavel Nováček z Katedry rozvojových studií UPOL a RNDr. Jan Hollan, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR byli hosté Klimatické konference, na kterou jsme se vydali do Brna.

Ve spolupráci s odborníky budeme nadále pokračovat, protože kdo povolanější by měl studentům předávat nejnovější poznatky a informace, než právě oni.

Patrik Král

Jihomoravsky kraj