Nástroje pro usnadnění přístupu

SCHULEN: PARTNER DER ZUKUNFT / ŠKOLY: PARTNEŘI BUDOUCNOSTI

PASCH_24_1_60_(c)_PetraHajska.jpg

Iniciativa PASCH pokračuje

Ve dnech 23. – 24. ledna 2020 se do Prahy sjeli ředitelé a koordinátoři dvaceti čtyř tzv. partnerských škol ze střední a východní Evropy. Na pracovním setkání na Goethe-institutu nejprve společně zhodnotili význam iniciativy PASCH (jejím cílem je podpora výuky německého jazyka), její přínos pro školy i spolupráci v mezinárodních projektech.

Následující den podepsali ředitelé zúčastněných škol novou dohodu o spolupráci na Německém velvyslanectví. Na této slavnostní akci byli přítomni také zástupce MŠMT a velvyslanci zemí zapojených do projektu. O kulturní program se postarali členové souboru Polyfonia z naší školy, jejichž vystoupení pod vedením sbormistryně Kristýny Dobešové sklidilo zasloužený obdiv všech přítomných.

Zdeňka Miklínová

PASCH 24 1 23 C PetraHajska
PASCH 24 1 40 C PetraHajska 1
PASCH 24 1 69 C PetraHajska

Jihomoravsky kraj