Nástroje pro usnadnění přístupu

Sto vědců do škol

IMG_1672.jpg

I letos měli naši studenti možnost zúčastnit se tradičního třídenního přednáškového bloku Sto vědců do škol, který se konal v Brně za podpory Strategie AV21 AV ČR a Nadace ČEZ.

Jednalo se o setkání nadaných středoškolských studentů a jejich pedagogů s předními vědci z mnoha různých vědních oborů. Cílem akce je seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání přehledu o různých vědních oborech. Pedagogy mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a přinést jim možnost kontaktu a navázání spolupráce s vědci a jejich institucemi. Akce přispívají k popularizaci špičkové české vědy.

Program byl opět velmi pestrý: přednášelo se v oboru zoologie, umělé inteligence, hydrologie, fyziky, kriminalistiky, kosmonautiky, obecné biologie. Vrcholem bylo speciální promítání a program ve Hvězdárně a planetáriu na Kraví hoře.

Jihomoravsky kraj