Nástroje pro usnadnění přístupu

Ukončení přijímacího řízení

Ukončení přijímacího řízení

Oznamuji, že přijímací řízení ke střednímu vzdělávání na naší škole bylo již
ukončeno. Bylo přijato 30 žáků do oboru 79-41-K/81 a 60 žáků do oboru 79-41-K/41.
U všech nevyřízených žádostí o vydání nového rozhodnutí bude vydáno usnesení o zastavení správního řízení z důvodu nedostatku volných míst.
Mgr. Eva Krutáková, ředitelka

Jihomoravsky kraj