Nástroje pro usnadnění přístupu

S druháky po stopách Habsburků

20190417_100446.jpg

Jak se již stalo tradicí, v době maturitního volna se většina tříd účastní exkurzí a dalších naučných akcí. Letos se to týkalo i celého druhého ročníku vyššího gymnázia, jenž se pod vedením kantorské dvojice Petr Švec - Jitka Valášková vydal ve středu 17. dubna 2019 na návštěvu Vídně. Po shromáždění všech zúčastněných krátce po osmé hodině ranní nabraly dva autobusy směr Kahlenberg. Kdo by snad nevěděl, tak se jedná o jedno z nejdůležitějších strategických míst bitvy u Vídně z roku 1683, rozhodujícího souboje mezi Habsburskou a Osmanskou říší.

Tato první zastávka zabrala asi půl hodiny, poté se celý ročník společně, opět autobusy, přesunul do města, konkrétně do Schönbrunnu. Zde následoval hodinový rozchod, během kterého dostali žáci možnost prozkoumat letní sídlo Habsburků společně s přilehlými zahradami. 

Dalším přejezdem se celá výprava dostala k vídeňské radnici, německy „Wiener Rathaus“. Od ní jsme se společně pěšky vypravili do centra, kde jsme se během několika následujících desítek minut seznámili jak se zimním sídlem císařského rodu - Hofburgem, tak s gotickou dominantou celé Vídně - Katedrálou svatého Štěpána, ležící na stejnojmenném náměstí. U ní skončil společný program a následovala možnost výběru - ti, kteří se snad dostatečně nabažili habsburskou kulturou, mohli pokračovat ještě do Císařské hrobky; milovníci umění se vydali do muzeí a galerií. Zbytek, jenž tvořil převážnou většinu, dostal volný rozchod. Krátce před šestnáctou hodinou se opět celá skupina sešla před radnicí a následně, po krátkém čekání, vyrazila zpět do Břeclavi. Cesta, stejně tak jako celý výlet, se obešly bez komplikací, a proto se po příjezdu v půl sedmé večer odebrali všichni spokojeně domů.

Daniel Juráš

Jihomoravsky kraj