Nástroje pro usnadnění přístupu

Důležité: Pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu


1. Všechny položky musí být řádně vyplněny (viz §60a školského zákona), především kontakty na zákonné zástupce (telefon a mail). Ulehčí nám to pozdější vzájemnou komunikaci.
2. Potvrzení od lékaře (tzv. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) naše škola nevyžaduje.
3. Hodnocení z předmětů uvedených na přihlášce: započítávají se pouze známky z jazyka českého, anglického a matematiky.
4. Název školy:
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace
5. Studijní obory:
Čtyřleté gymnázium, číslo oboru 79-41-K/41
Osmileté gymnázium, číslo oboru 79-41-K/81
6. Termíny přijímacích zkoušek:
Čtyřletý obor:
1. termín: pátek 12. dubna 2019
2. termín: pondělí 15. dubna 2019
Osmiletý obor:
1. termín: úterý 16. dubna 2019
2. termín: středa 17. dubna 2019

Jihomoravsky kraj