Nástroje pro usnadnění přístupu

100 let české samostatnosti na Gymnáziu

100 let české samostatnosti na Gymnáziu

 „Stát je něco umělého, historického, národ je něco přirozeného.“ 

Tomáš Garrigue Masaryk 

 Osudy národa Čechů nebyly nikdy jednoduché, ale 20. století pro nás bylo přímo bouřlivé. Vybojovali jsme si svůj vlastní stát, jen abychom o něj vzápětí přišli a kdykoli jsme získali alespoň zdání svobody, objevil se někdo, kdo se nám ji snažil vzít. Přesto jsme vytrvali. 

Sté výročí vzniku samostatného Československa i další významné osmičkové roky v dějinách státu si žáci vyššího stupně gymnázia připomněli 26. října 2018 v rámci projektového dne. Při přípravě programu se podařilo navázat spolupráci s významnými osobnostmi nejen břeclavského regionu. 

Proběhly zajímavé besedy s „pamětníky“ na téma Škola za socialismu (Mgr. Krutáková, PhDr. Přibáň, Mgr. Ling) a Rok 1989 na břeclavském gymnáziu (RNDr. Drobilič, Mgr. Káňa, Mgr.Tiefenbach) a dále přednášky: Mnichov 1938 (PhDr. Kordiovský); Hraniční úpravy v r. 1918 (PhDr. Geršic); Legionáři v Rusku (Bc. Holobrádek); Vojenské jednotky v Břeclavi (p. Uher); Založení republiky v Břeclavi (Mgr. Čech); Očitý svědek událostí r. 1989 (PhDr. Michal Přibáň). Program doplnila dobová módní přehlídka pod vedením M. Létalové.

A jak se vyjádřili studenti k projektovému dnu?

Většina se shodla na tom, že tato forma výuky je příjemným zpestřením výuky. Důležitou roli sehrálo také to, že si každý mohl vybrat, jakou přednášku či besedu navštíví. Žáci jsou přesvědčení, že setkání s odborníky je přínosné. Mnohým to pomůže si lépe zapamatovat historická fakta. Také poznali, že historie není pouze teorie na papíře, ale že ji tvoří skuteční lidé.

K nejzajímavějším tématům podle našich studentů patřily přednáška o legionářích v Rusku a beseda s pamětníkem roku 1989. Mnozí velmi ocenili dobovou módní přehlídku.

Jeden názor za všechny:…“ tento den mě velmi bavil“… 

Jihomoravsky kraj