Nástroje pro usnadnění přístupu

Erasmus+, využití CLIL

Erasmus+, využití CLIL

Asi nejzajímavější kurzy v rámci programu Erasmus+ zažili Milan Ling a Martin Bartoš. Oba se účastnili mezinárodního kurzu využívajícího a procvičujícího metodu CLIL ve výuce. Milan Ling na desetidenním soustředění v létě a Martin Bartoš na sedmidenním na podzim byli posledními účastníky našich mobilit. Jelikož oba absolvovali podobné aktivity, stačí zde pouze shrnutí společných bodů.

Hlavním problémem využívání metody CLIL je vztah mezi odbornou a jazykovou úrovní vyučovaného předmětu. Zkušenosti z různých zemí jsou různé, Švédové například po dvacetiletém uplatňování této metody ve své předmětové struktuře od ní ustupují. Zaregistrovali totiž zhoršenou odbornou úroveň v předmětech, kde se CLIL využívá. Učitelé z různých zemí se shodli, že odborná úroveň by měla být zachována. Oba účastníci zpracovávali na závěr vlastní vzorovou lekci, kterou potom prezentovali všem zúčastněným.
Několik postřehů Martina Bartoše:
"V celém učebním procesu, nejen při metodě CLIL, by mělo jít o to, aby byl postupně navyšován čas, kdy mluví (pracují) studenti, na úkor času, kdy mluví učitel.
Ani studenti, ani učitel by se neměli bát dělat chyby (ostatně to nemusí platit pouze v cizím jazyce), komunikace (a snaha) je důležitější než bezchybnost.
Podpůrné prostředky (scaffolding – doslova lešení) jsou důležité nejen při metodě CLIL, ale ve všech předmětech, i když jsou vyučovány v mateřském jazyce – sem patří např. různá vizualizace učiva pomocí tabulek, schémat, organizérů, mentální mapy apod."
Milan Ling pod dojmem CLIL zážitku připravuje nový volitelný předmět pro třetí ročníky využívající CLIL ve fyzice. 

Fotky v příloze (Milan Ling): 1. úvodní setkání, 2. areál univerzity, 3. učebna, 4. prezentace jídla, 5. areál, 6. výlet do národního parku Glendalough, 7. CLIL skupina

 

Obrázek6
Obrázek7
Obrázek8
Obrázek9
Obrázek10

Jihomoravsky kraj