Nástroje pro usnadnění přístupu

Navázali jsme spolupráci se Zahradnickou fakultou MENDELU v Lednici

Navázali jsme spolupráci se Zahradnickou fakultou MENDELU v Lednici

Studenti naší školy se od letošního roku pyšní možností poznat univerzitní půdu na vlastní kůži. První a třetí ročníky se totiž poprvé hromadně vypravily poznat tajuplný svět rostlin přímo do nádherného areálu Zahradnické fakulty v Lednici patřící pod křídla Mendelovy univerzity v Brně. Tamní odborní pracovníci a studenti doktorských programů si pro ně připravili nevšední a vskutku zážitkový program, jehož cílem bylo vyzkoušet a poznat svět fakulty prakticky, všemi smysly a doslova ze všech stran.  

Celkem čtyřdenní maraton zážitků odstartovala návštěva třetího ročníku, jehož programem byla dendrologie, seznámení se s okolím ZF MENDELU a parkem, dále školkařství, množení dřevin i hodnocení školkařského materiálu. Hlavní program ovšem začal o den později, kdy dva autobusy přivezly kompletní první ročníky jak čtyřletého, tak osmiletého gymnázia. Během dvou dnů, které strávili v Lednici, se studenti věnovali poznávání rostlin, způsobům úpravy léčivek a koření (přípravou nálevů a extraktů), seznámili se s rostlinami tradiční čínské medicíny a dokonce si sami naaranžovali suchou vazbu rostlin, jejíž základ byl použit pro výzdobu celostátního kola biologické olympiády, která se konala také na půdě ZF MENDELU v Lednici.  

Venkovní aktivity se věnovaly krajině Lednicko-valtického areálu , poznávání historických stop v krajině i vodě jako edukačnímu prvku v zahradách. To vše pomocí kolektivních her zkoumajících fyzikální jevy a odhalující smysl pro týmovou spolupráci. Všichni si vyzkoušeli proces plánování zahrady  formou další interaktivní hry, během níž  se seznámili s jednotlivými postupy, které jsou při plánování zahrady nezbytné . Pracovali  v týmu, kde každý člen měl svou specifickou roli, hájící své zájmy. Sešly se představy početné rodiny a zapálených architektů?

Poslední okruh aktivit byl připraven opět pro třetí ročníky a byl to program nadmíru atraktivní: jedna skupina studentů navštívila  Mendeleum - ústav genetiky, kde byla pro ně připravena přednáška o geneticky modifikovaných organismech a následně praktické cvičení o pěstování rostlin in vitro (v laboratorních podmínkách). Procvičování smyslů a testování parametrů potravin následně dokonale prověřilo čichové buňky každého účastníka. Druhá skupina zavítala do prostor Ústavu vinohradnictví a vinařství, kde pro ně byl připraven program o vinné révě - symbolu Moravy - od A až do Z: podlom révy ve skleníku a vinohradu, rozbory vína, jeho smyslová analýza, servis a hodnocení.

Tato akce nebyla ojedinělá, právě naopak - stala se začátkem tradice návštěv našich studentů v Lednici. Vše bude stvrzeno smlouvou o spolupráci, která bude podepsána děkanem ZF MENDELU prof. Ing. Robertem Pokludou, Ph.D. a naší paní ředitelkou Mgr. Evou Krutákovou.  Dodejme, že zvláštní poděkování patří paní doc. Ing. Jarmile Neugebauerové, Ph.D. , která si celou akci vzala na starost a byla její hlavní koordinátorkou.

Patrik Král

DSC 7180
DSC 7193
DSC 7210
DSC 7214
DSC 7215
DSC 7217
DSC 7220
DSC 7232
DSC 7235
DSC 7240
DSC 7246
DSC 7262
DSC 7264
DSC 7265
DSC 7295
DSC 7298
DSC 7344
DSC 7378
DSC 7389
DSC 7391
DSC 7401
DSC 7432
DSC 7433
DSC 7448
DSC 7460
DSC 7483
DSC 7607
DSC 7635
DSC 7667
DSC 7731

Jihomoravsky kraj