Nástroje pro usnadnění přístupu

Dějepisná exkurze do římského tábora Carnuntum

Dějepisná exkurze do římského tábora Carnuntum

V úterý 17. dubna žáci druhého ročníku navštívili římský tábor v Carnuntum. Po cestě si udělali krátkou zastávku u pomníku bitvy na Moravském poli a připomněli si něco málo z naší národní historie. Pokračovali k monumentální slavobráně – či spíše k jejím pozůstatkům. Hlavním zážitkem dne byl ovšem samotný archeopark.

V hlavní budově si mohli přečíst základní informace a poté se vydali na procházku dějinami. Uvnitř rekonstruovaných budov legionářského tábora si mohli na vlastní oči prohlédnout, jak asi vypadal život starých Římanů. Vedle prostých domů se zvláště vyjímaly lázně, které byly funkční, včetně topení a několika bazénů se studenou i horkou vodou, které někteří odvážlivci neopomněli vyzkoušet. Bez povšimnutí nezůstalo ani dětské hřiště nalézající se v areálu. Odtud vedly kroky naší výpravy k dalšímu pozůstatku dob minulých – ke koloseu. Po krátkém pohledu na ruiny zakončili studenti výlet sladkou tečkou, tedy návštěvou čokoládovny v Kittsee. Poté, co ochutnali všechny vzorky a nakoupili si zásoby, měli možnost nahlédnout do výroby. I přes lehké zklamání z absence Umpa-lumpů a čokoládové řeky byla prohlídka poměrně zajímavá a příjemně tak zakončila celou exkurzi.                         

                                                                                                                                                                                                               Rebeka Zikmundová, 2.D

Jihomoravsky kraj