Nástroje pro usnadnění přístupu

Soutěž v rétorice

Soutěž v rétorice

V pondělí 26. 3. 2018 žáci jak nižšího, tak vyššího gymnázia změřili své síly v řečnické soutěži letos pořádané Gymnáziem Hodonín. Šest našich soutěžících od primy po kvartu určitě neudělalo naší škole ostudu. Soutěžilo se ve dvou disciplínách - slovo a nedokončená věta. Výkony byly velmi vyrovnané, o prvním místě nakonec rozhodl rozstřel mezi naším Matyášem Erbanem ze 4.A a Kristýnou Búřilovou z Hodonína, taktéž z kvarty. Tady už rozhodovaly maličkosti, ale lépe si poradila hodonínská studentka. Nicméně druhé místo Matyáše a třetí pro Marii Dohnalovou ze 3.A jsou určitě úspěchem.

Zástupci starší kategorie si vedle individuální kategorie zasoutěžili i v debatování. Sice neodjížděli z Hodonína obtíženi cenami, ale i tak to byla pro všechny zkušenost obohacující. V soutěži jednotlivců se Martin Hanzlovič (3.D/4) umístil na 3. místě, zvítězilo o něco větší rétorické odhodlání a téměř herecké výkony hodonínských studentů. Náš tým před soutěživostí upřednostňoval autentický zápas s tématem a vyznával celkově ležérnější a pohodovější přístup.  V debatě nad tezí „Morálka je přežitek“ navzdory našim několika silným momentům a (zdánlivě) výhodnější pozici (totiž, že morálka není přežitek) opět zvítězilo hodonínské odhodlání. Gratulujeme vítězům a za rok se uvidí…

Jihomoravsky kraj