Nástroje pro usnadnění přístupu

Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

20. října 2017. Ředitelka školy vyhlásila volby do školské rady na následující tříleté funkční období. Konání voleb je stanoveno na 14. listopad 2017. Návrhy kandidátů dle zákonných podmínek je třeba zasílat na adresu školy písemně nebo osobně ředitelce do 10. listopadu 2017. Přihláška ke kandidatuře a podrobné informace o školské radě níže. 

Zde je přloženo ve formě dokumentu Vyhlášení volby do školské rady, včetně včetně základních informací o pravidlech fungování, složení a kompetencích.

Zde ke přiložena přihláška ke kandidatuře

Jihomoravsky kraj