Nástroje pro usnadnění přístupu

Chemický workshop

Chemický workshop

Chemický workshop, který pořádalo pracoviště RECETOX ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU v Brně a vědeckým výukovým centrem Bioskop poslední červnový týden, byl důkazem toho, že i konec školního roku může být příležitostí pro vzdělávání a vědu jak pro učitele, tak i pro žáky.

Akce se se svým učitelem chemie zúčastnila studentka prvního ročníku Lilian Žiaková. Součástí workshopu byly zajímavé přednášky, exkurze a praktická cvičení v laboratoři, jako i návštěva vědeckého pracoviště Masarykovy univerzity, kde se naskytla možnost seznámit se s aktuálními výzkumy. Pro studenty byly nachystané soutěže a hry s chemickou tematikou a pro učitele spousta informací k odbornému vzdělávání SŠ studentů jako i k mimoškolním studentským aktivitám. Akce byla hodně vydařená.

IMG 20230628 124752
IMG 20230629 102305
IMG 20230629 102314
IMG 20230629 134353

Jihomoravsky kraj