Nástroje pro usnadnění přístupu

ART DESIGN FASHION – Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně

(Od Boženy Uhrové a Kristýny Dobešové, fotky na konci textu) V rámci výuky výtvarné výchovy jsme v květnu navštívili se studenty 5.A podnětnou výstavu ART DESIGN FASHION.

Do přípravy expozice se zapojila výrazná jména současného českého designu. Maxim Velčovský, Radka Wohlmutha a studio edit!, Eva Eisler, David Karásek, studio Olgoj Chorchoj nebo Marek Štěpán, Krištof Kintera s jeho Démonem růstu.

Spolu se znovuotevřením brněnského Uměleckoprůmyslového muzea se veřejnosti poprvé představila nově koncipovaná sbírka současného designu a módy. Jak její název 2000+ napovídá, sbírka mapuje projevy na poli designu a módy od počátku nového milénia.
Expozice 2000+ nabízí první průřezový pohled sbírkou organizovanou do šesti kategorií, které popisují obecné tendence v současném designu: Nostalgia, Emo, Ars, Fér, Funkce a Vize. Tyto kategorie navíc tvoří protiklady na pomyslné škále. Například práce zařazené do skupiny Nostalgia hledají své předlohy v minulosti, těží ze vzpomínek na dětství, a dokonce zachraňují tradiční řemesla jako třeba modrotisk. Na opačném pólu jsou práce řazené do množiny Vize, které testují technologie a materiály budoucnosti. Práce s nálepkou Emo útočí na emoce a abstraktní ideál krásy, zatímco ty Férové nahrazují estetické ideály hesly udržitelnost, upcykling nebo odpovědnost. V kategorii Ars se užitkovost předmětů mění v samoúčelnost vlastní jen umění a jejím přímým opakem jsou logicky předměty, jejichž primární kvalitou je Funkce.
Přehlídka tvorby Jiřího Pelcla mapuje čtyřicetiletou kariéru předního českého designéra, který prošel řadou tvůrčích období odrážejících nejenom vývoj užitého umění posledních dekád, ale i politické, sociální a ekonomické změny. Cílem výstavy je otevřít pohled do zákulisí designérské profese a přiblížit ji veřejnosti.

5A 2 1
5A 2
5A 3
5A 4


Jihomoravsky kraj