Nástroje pro usnadnění přístupu

Matematicko-fyzikální naděje v sekundě

Matematicko-fyzikální naděje v sekundě

(Od Ivy Garčicové) Našim sekundánům se i letos dařilo v matematických a fyzikálních soutěžích. V okresním kole Matematické olympiády se umístili Darek Zápeca a Kateřina Veselá na sdíleném druhém místě,

Sára Brodacká na sdíleném třetím místě a Lucie Baránková na sdíleném pátém místě. V okresním kole fyzikální olympiády zvítězil Darek Zápeca a druhé místo obsadila Lucie Baránková. Úspěšná byla také Sára Brodacká. Viktorie Wozarová zvítězila v okresním kole Matematického klokana, což je výborný výsledek vzhledem k tomu, že tato soutěž bývá silně obsazená. Letos se jí v kategorii Benjamín zúčastnilo 997 žáků břeclavského okresu. Stejně silné obsazení mívá i matematická soutěž Pythagoriáda, v níž bylo letos v okresním kole úspěšných pouhých pět účastníků našeho okresu. Jedním z nich byla i Sára Brodacká, která obsadila čtvrté místo.

Našim reprezentantům i všem ostatním účastníkům těchto soutěží děkujeme a přejeme do budoucna hodně nadšení a radosti při louskání matematicko-fyzikálních oříšků.

Jihomoravsky kraj