Nástroje pro usnadnění přístupu

Studenti gymnázia se setkali s vědou

Obrázek1

(Od Ivy Garčicové) Dne 12. května se na našem gymnáziu uskutečnil již tradiční projektový den Setkání s vědou, letos s podtitulem Klimatická změna. Pestrý program, který nahradil celé páteční vyučování, začal výzvou Dostaň se do školy ekologicky. Tuto výzvu vyslyšela velká část studentů i zaměstnanců a školní dvůr se hned ráno zaplnil koly a koloběžkami. Někteří z nich, a dokonce i celé třídní kolektivy si přivstali, aby stihli ujít pěšky desítky kilometrů. Ti, kteří dorazili po svých, na kole, či koloběžce z největší vzdálenosti, dostali za odměnu vstupenky do kina Koruna, které nám laskavě věnoval Ing. Luděk Kabelka.

Zajímavý program byl připraven pro naše primány, jednu třídu ze základní školy Slovácká a jednu třídu ze základní školy Komenského v Poštorné. Ti se postupně podívali do mobilního planetária, na hodinu moderní chemie, pobavili se ve fyzikálním divadle ÚDiF a nechali se od záchranářů z břeclavské nemocnice poučit o poskytování první pomoci.
Sekundáni si celé dopoledne navzájem představovali své výstupy z projektu VODA a terciáni si zahráli deskovou hru LESÁRIUM, v níž se vžili do role majitele lesa se všemi jeho radostmi i starostmi. Do hry "Dr. Zdědil a pan Zdražil" rozvíjející finanční gramotnost se ponořili kvartáni, kteří se i s pomocí počítačů snažili co nejlépe vyjít s rodinným rozpočtem.
Studenti z vyššího stupně gymnázia si volili podle svého zájmu pětihodinový program z nabídky dvaceti čtyř přednášek a jiných aktivit. Největší část přednášejících tvořili vysokoškolští pedagogové – z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ze Zahradnické fakulty v Lednici, Univerzity Palackého v Olomouci, VUT v Brně a z Ostravské univerzity. Dále k nám zavítali i odborníci z praxe – z Moravských naftových dolů, z firmy AVE, z firmy Eaton a z CHKO Pálava. V nabídce byla také hodina moderní chemie, kterou zajistili doktorandi z VŠCHT v Praze, dva programy mobilního planetária a představení fyzikálního divadla ÚDiF. Jednu z aktivit, ekologický kvíz, pro spolužáky nachystaly naše sextánky. Většina přednášek byla zdarma. Jako poděkování dostali naši hosté malý dárek, který nám jako sponzorský dar poskytla Šlechtitelská stanice vinařství Velké Pavlovice a pan inženýr Richard Tichý z Hrušek.
Celý projektový den byl realizován ve spolupráci s organizací Lipka Brno a financován prostřednictvím projektu Podnikavé dny v rámci Implementace KAP JMK II, jehož žadatelem je Jihomoravský kraj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Nezbývá než doufat, že tato akce pomohla motivovat naše studenty k dalšímu vzdělávání a podnikavé praxi.

Jihomoravsky kraj