Nástroje pro usnadnění přístupu

Záhadami opředený Děvín a Carnuntum.

20230413 105513


(Od Jana Bartoše (5.A, s využitím ChatGPT) a Kristýny Petrčkové (1.C/4) Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se všechny tři třídy prvního ročníku vydaly po stopách dávné historie na Slovensko a do Rakouska. Organizaci exkurze zajistila vyučující dějepisu Jitka Valášková, pedagogický doprovod tvořili Dagmar Gálová, Iva Garčicová a Petr Švec.

Nejprve jsme zamířili na Děvín, zříceninu gotického hradu na hranicích Slovenska a Rakouska nad soutokem Moravy a Dunaje. Počasí nám opravdu nepřálo, pršelo a foukal silný vítr. To nás však nezastavilo v objevování místa, kde sídlili nejen Keltové, ale i Římané. Toto území totiž bylo součástí římské provincie Panonie za vlády císaře Augusta. Před odjezdem se kolem hradní studny na nádvoří shromáždili žáci ze sboru Polyfonia a zazpívali nám i jiným návštěvníkům pár písní ze svého repertoáru.

Poté jsme se přesunuli jenom několik kilometrů proti proudu Dunaje do rakouského Carnunta. Zde jsme dostali odborného průvodce, který nám poskytl detailní informace o historii a významu Carnunta. Dozvěděli jsme se, že se jednalo o významné antické město, které sloužilo jako důležité vojenské a administrativní centrum v období římské říše. Bylo také důležitou křižovatkou obchodních cest a kulturním centrem, kde se mísila římská, keltská a germánská kultura.

Během exkurze jsme měli možnost prozkoumat archeologická naleziště, jako například pozůstatky římských domů a lázní. Prohlédli jsme si různé artefakty a exponáty, které byly vykopány na tomto místě, jako například keramiku, šperky a cennosti. Bylo fascinující vidět, jak se archeologové pokoušejí rekonstruovat dávný život ve městě.

Po prohlídce jsme se také dozvěděli o významu Carnunta pro moderní archeologii a historický výzkum. Měli jsme možnost se seznámit s technikami a metodami archeologického výzkumu a tím, jak se zkoumají a interpretují archeologické nálezy.

Celá exkurze byla nejen poučná, ale také zábavná. Vyzkoušeli jsme si antické oděvy, psací náčiní i stolní hry. Měli jsme možnost se dozvědět více o antické historii a poznat archeologii zblízka. Byla to skvělá příležitost pro nás prváky rozšířit své znalosti a zároveň si užít zajímavý den plný objevování.

Celkově hodnotíme tuto exkurzi jako velmi úspěšnou a inspirativní. Děkujeme našim učitelům za skvělou organizaci a za možnost se seznámit s tak zajímavým místem, jakým je Carnuntum. Určitě si na tento zážitek budeme ještě dlouho vzpomínat a rádi se dozvíme více o historii a archeologii. Carnuntum je skutečně opředené záhadami a těšíme se, co na tomto fascinujícím místě ještě archeologové objeví.

Jihomoravsky kraj