Nástroje pro usnadnění přístupu

Den zdraví na Cyklosféře

Den zdraví na Cyklosféře

(Od Veroniky Kovaříkové a Kristýny Dobešové) V pátek 14.6. se pro primu se sekundou uskutečnil na břeclavské Cyklosféře Den zdraví spojený se Dnem dětí. Na stanovištích připravených studentským sněmem si účastníci mohli projít bludištěm, na dalším si prověřit svoji paměť, na jiném dešifrovat větu s hádankou nebo pomocí pantomimy či kreslení popsat zadané slovo. Druhá část stanovišť, která si vzala na starosti Střední soukromá škola zdravotnická a manažerská si vždy všichni členové tříčlenných a čtyřčlenných týmů vyzkoušeli situace, které nás mohou potkat v běžném životě. Pod vedením studentů SSŠ zdravotnické si na figuríně dospělého člověka primáni a sekundáni zkusili, jak správně postupovat při resuscitaci, dál pak jak se zachovat ve chvíli, kdy malé dítě vdechne cizí těleso anebo se dověděli něco o popáleninách a jejich ošetření. 

Děkujeme našim sněmařům za přípravu stanovišť s tématem Vesmír a studentům a vyučujícím SSŠ zdravotnické za praktické ukázky a trpělivou práci s našimi nejmladšími žáky. Užili si to!

Jihomoravsky kraj